Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Miejsce Polski na mapie innowacyjnych technologii medycznych

19 października 2021 • 13:00-14:30 • Sala Balowa CDE

Tematyka

  • Badania nad nowymi technologiami medycznymi, lekowymi i nielekowymi w Polsce – co zostanie z przyspieszenia w czasie pandemii?
  • Komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne w Polsce – szansa dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia i gospodarki
  • Potencjał wdrożeniowy i możliwości zdobywania zagranicznych rynków przez tworzone w kraju technologie medyczne
  • Dynamiczny rozwój start-upów medycznych w Polsce – jakie kierunki dominują?

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja