Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Oblicza bezpieczeństwa lekowego kraju

19 października 2021 • 11:00-12:30 • Sala Balowa CDE

Tematyka

  • Nowelizacja ustawy refundacyjnej – dlaczego nie widać końca dyskusji o tym projekcie
  • Jakie zmiany legislacyjne w zakresie dostępu do farmakoterapii są potrzebne – perspektywa pacjentów, Ministerstwa Zdrowia i przemysłu
  • Polityka lekowa państwa to nie tylko ustawa refundacyjna – jaką mamy strategię?
  • Drogi do zbudowania suwerenności lekowej kraju – propozycje rozwiązań

Retransmisja sesji