Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Oblicza bezpieczeństwa lekowego kraju

19 października 2021 • 11:00-12:30 • Sala Balowa CDE

Tematyka

 • Nowelizacja ustawy refundacyjnej – dlaczego nie widać końca dyskusji o tym projekcie
 • Jakie zmiany legislacyjne w zakresie dostępu do farmakoterapii są potrzebne – perspektywa pacjentów, Ministerstwa Zdrowia i przemysłu
 • Polityka lekowa państwa to nie tylko ustawa refundacyjna – jaką mamy strategię?
 • Drogi do zbudowania suwerenności lekowej kraju – propozycje rozwiązań

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Prof. Marcin Czech

  prezes, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019

 • Joanna Drewla

  dyrektor generalna, Servier Polska

 • Dominik Dziurda

  dyrektor, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • Agnieszka Gołąbek

  Communication and Public Affairs Manager, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

 • Anna Mirek

  radca prawny, senior associate, Kancelaria Noerr

 • Barbara Misiewicz-Jagielak

  wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków


Moderacja