Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Hematoonkologia

18 października 2021 • 16:00-17:15 • Sala Londyn

Tematyka

  • Nowotwory układu krwiotwórczego w Polsce – skala problemu zdrowotnego
  • Możliwości leczenia polskich pacjentów z wybranymi chorobami hematoonkologicznymi
  • Terapia CAR-T – przełom w leczeniu m.in. ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaka
  • Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH) – jest potrzebny pacjentom, lekarzom i ośrodkom medycznym

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja