Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Szpitale w Polsce – cz. I. Czym zakończy się kolejna rewolucja?

18 października 2021 • 14:00-15:30 • Sala Balowa AB

Tematyka

  • Główne założenia planowanej reformy szpitalnictwa w Polsce
  • Kryteria przeprowadzania podziału szpitali na kategorie A, B, C, D
  • Zadania Agencji Rozwoju Szpitali – nowa instytucja pomoże rozwiązywać stare problemy?
  • Akredytacja i autoryzacja szpitali w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja