Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Onkologia – sieć problemów do rozwiązania

18 października 2021 • 12:00-13:30 • Sala Balowa CDE

Tematyka

 • Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację pacjentów onkologicznych w Polsce
 • Krajowe wskaźniki dotyczące efektów leczenia wybranych chorób nowotworowych na tle Europy
 • Krajowa Sieć Onkologiczna – kiedy i jakie cele ma osiągnąć
 • Profilaktyka chorób nowotworowych w Polsce – wciąż mamy wiele do zrobienia

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Ewelina Bień

  dyrektor zarządzający, GE Healthcare Pharmaceutical Diagnostics w Polsce

 • Dr hab. Joanna Didkowska

  kierownik, Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Krajowego Rejestru Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 • Marcin Faflik

  prezes zarządu, LUX MED Onkologia Sp. z o.o.

 • Sławomir Gadomski

  podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

 • dr hab. Adam Maciejczyk

  dyrektor, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Krajowa Rady ds. Onkologii

 • dr Janusz Meder

  prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 • Magdalena Rosińska

  Zakład Matematyki Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie


Moderacja