Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Sesja inauguracyjna. Między falami epidemii – przegląd rządowych i ministerialnych strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce

18 października 2021 • 09:00-11:30 • Sala Balowa ABCDE

Tematyka

  • Programów nie brakuje. Jak wygląda ich realizacja?

  • Polski Ład – omówienie proponowanych i wdrażanych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej

  • Ochrona zdrowia w Krajowym Planie Odbudowy

  • Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku

  • Plan Odbudowy Zdrowia Polaków – czy poprawia wskaźniki epidemiologiczne w Polsce?

  • Planowane zmiany w ochronie zdrowia z perspektywy wybranych branż funkcjonujących na rynku medycznym

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja