Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Inwestycje w ochronie zdrowia – koronawirus nie może ich zatrzymać

20 października 2020 • 09:00-10:30

Tematyka

 • W jaki sposób pandemia wpłynęła na zakres planowanych i realizowanych inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia
 • Opiniowanie inwestycji dla podmiotów leczniczych: Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – jak spełnia swoje zadania?
 • Możliwości zastosowania koncepcji Hospital-Based HTA w planowaniu zakupów nowych technologii medycznych przez szpitale
 • Środki na inwestycje w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowej 2021-2027
 • Bezpieczeństwo prawne podmiotów leczniczych – to również jest inwestycja

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Maciej Banach

  dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 • Małgorzata Gałązka-Sobotka

  dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady, Narodowy Fundusz Zdrowia

 • Piotr Nowicki

  dyrektor, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

 • Piotr Pobrotyn

  dyrektor, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

 • Marek Tombarkiewicz

  dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018


Moderacja