Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Piotr Nowicki

Piotr Nowicki

dyrektor

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Menadżer ochrony zdrowia i wykładowca akademicki. Absolwent studiów socjologicznych (socjologia zdrowia i medycyny) na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zarządzania ochroną zdrowia na Akademii Medycznej we Wrocławiu i MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 

W zakresie doświadczenia zawodowego są zarówno instytucje zdrowia: Dolnośląska Regionalna Kasa Chorych, jak i zarządzanie w wielu placówkach ochrony zdrowia, w tym publicznych i niepublicznych, głównie w szpitalach wielospecjalistycznych. Zarządzał jako dyrektor naczelny w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a obecnie Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Na innych stanowiskach zarządczych: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz Szpitalu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dodatkowo w ramach działalności akademickiej był asystentem Zakładu Organizacji i Zarządzania Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a w latach kolejnych aż do dziś wykłada na wielu polskich uczelniach medycznych i ekonomicznych: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2017r. jest członkiem Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie AOTMiT I i II kadencji, a od 2019 jej wiceprzewodniczącym.

Autor wielu publikacji dotyczących zarządzania, ubezpieczeń społecznych, medycznych analiz statystycznych, zdrowia publicznego, negocjacji, marketingu, finansów, budżetowania i controllingu. Ekspert, doradca i konsultant w wielu placówkach medycznych oraz autor i współautor wielu programów strategicznych i restrukturyzacyjnych.

Prywatnie wielki fan muzyki metalowej oraz zamków, historii i kultury średniowiecznej.

Bierze udział w sesjach:

 • Inwestycje w ochronie zdrowia – koronawirus nie może ich zatrzymać

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Inwestycje w ochronie zdrowia – koronawirus nie może ich zatrzymać

  • W jaki sposób pandemia wpłynęła na zakres planowanych i realizowanych inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia
  • Opiniowanie inwestycji dla podmiotów leczniczych: Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – jak spełnia swoje zadania?
  • Możliwości zastosowania koncepcji Hospital-Based HTA w planowaniu zakupów nowych technologii medycznych przez szpitale
  • Środki na inwestycje w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowej 2021-2027
  • Bezpieczeństwo prawne podmiotów leczniczych – to również jest inwestycja

  Inwestycje w ochronie zdrowia – koronawirus nie może ich zatrzymać

  • Maciej Banach - dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka - dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Wojciech Kuta - redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia
  • Piotr Nowicki - dyrektor, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  • Piotr Pobrotyn - dyrektor, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
  • Marek Tombarkiewicz - dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018
POWRÓT