Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Koordynacja leczenia i kompleksowa opieka nad pacjentem – sesja interdyscyplinarna

20 października 2020 • 09:00-10:30

Tematyka

 • Opieka kompleksowa i koordynowana – uporządkowanie pojęć
 • Główne cele koordynacji i kompleksowości leczenia w wybranych dziedzinach medycyny
 • Założenia i możliwości realizacji celów kompleksowej opieki nad pacjentem – programy: KOS-Zawał, KONS, KOSM, KOS-BAR
 • Udział pacjentów w tworzeniu i weryfikowaniu realizacji programów kompleksowej opieki i koordynacji leczenia

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Dominik Dziurda

  dyrektor, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • Jerzy Gryglewicz

  ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 • Piotr Jankowski

  I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Łukasz Kaska

  Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Anna Kozieł

  starszy specjalista ds. zdrowia, Bank Światowy

 • Jacek Krajewski

  prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie