Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Koordynacja leczenia i kompleksowa opieka nad pacjentem – sesja interdyscyplinarna

20 października 2020 • 09:00-10:30

Tematyka

  • Opieka kompleksowa i koordynowana – uporządkowanie pojęć
  • Główne cele koordynacji i kompleksowości leczenia w wybranych dziedzinach medycyny
  • Założenia i możliwości realizacji celów kompleksowej opieki nad pacjentem – programy: KOS-Zawał, KONS, KOSM, KOS-BAR
  • Udział pacjentów w tworzeniu i weryfikowaniu realizacji programów kompleksowej opieki i koordynacji leczenia

Retransmisja sesji