Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Łukasz Kaska

Łukasz Kaska

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

r hab. n. med. Łukasz Kaska. 17.01.1970

 

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej – Gdański Uniwersytet Medyczny: 2020

 

Szef Centrum Doskonałości w Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej 

( Center of Excellence in Bariatric and Metabolic Surgery - certyfikacja IFSO ): 2019

 

Szef Wielodyscyplinarnego Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego: 2015

 

Szef sekcji chirurgii bariatrycznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym: 2005

 

Specjalizacja z Chirurgii Ogólnej: 2005

 

Zatrudniony w Klinice Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej: 1995

 

Najważniejsze szkolenia w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej/ leczeniu otyłości patologicznej:

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Akademisch Krankenhaus Wien

Aleris Sykehus Oslo

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Goetheburg

Sachsenhausen Krankenhaus Frankfurt a/Main 

AZ Sint-Jan Hospital Brugge

Sheba Medical Center Tel Aviv

The Sefton Suite Hospital Liverpool

Bierze udział w sesjach:

 • Koordynacja leczenia i kompleksowa opieka nad pacjentem – sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Koordynacja leczenia i kompleksowa opieka nad pacjentem – sesja interdyscyplinarna

  • Opieka kompleksowa i koordynowana – uporządkowanie pojęć
  • Główne cele koordynacji i kompleksowości leczenia w wybranych dziedzinach medycyny
  • Założenia i możliwości realizacji celów kompleksowej opieki nad pacjentem – programy: KOS-Zawał, KONS, KOSM, KOS-BAR
  • Udział pacjentów w tworzeniu i weryfikowaniu realizacji programów kompleksowej opieki i koordynacji leczenia

  Koordynacja leczenia i kompleksowa opieka nad pacjentem – sesja interdyscyplinarna

  • Dominik Dziurda - dyrektor, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Jerzy Gryglewicz - ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Piotr Jankowski - I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Łukasz Kaska - Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Anna Kozieł - starszy specjalista ds. zdrowia, Bank Światowy
  • Jacek Krajewski - prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
POWRÓT