Forum Rynku Zdrowia

09.00-11.30

 • Najważniejsze zmiany w opiece zdrowotnej - debata z udziałem polityków, ekspertów i menedżerów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Publiczne nakłady na ochronę zdrowia – dokąd zmierzamy?
  • Nowe zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – budżet, ryczałt,
   postępowania konkursowe – przegląd opinii
  • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć
   szpitali – jak to działa?
  • Główne kierunki w polityce lekowej państwa – jaka strategia?

12.00-13.20

 • Prawo w ochronie zdrowia - wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ocena legislacji – jakość stanowionego prawa w polskiej ochronie zdrowia
  • Bezpieczeństwo placówki, personelu, pacjentów – aspekty prawne
  • Ubezpieczenia szpitali od zdarzeń medycznych – możliwe rozwiązania
  • Odpowiedzialność karna i cywilna personelu medycznego
  • Prawo pracy i medycyna
  • Planowane zmiany dotyczące systemu rozpatrywania roszczeń pacjentów
 • Od izby przyjęć do wypisu (część I)

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Co można powiedzieć o sieci szpitali po pierwszych dniach od jej wprowadzenia?
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – scenariusze dla lecznictwa stacjonarnego
  • Sytuacja finansowa szpitali w Polsce – stan obecny i prognozy
  • Zadłużenie szpitali – nieuleczalna choroba systemu przenoszona drogą zaniechań?
  • Dekomercjalizacja ma przyszłość?
  • Gdy restrukturyzacja wyczerpała już swoje możliwości – co dalej?
  • Świadczenia komercyjne, współpłacenie pacjenta w szpitalu publicznym – czy możliwe?
  • Bogdan Dzik - Prezes Zarządu, dyrektor zarządzający obszarem biznesowym Facility Management Grupy Impel, Impel Cleaning
  • Jerzy Gryglewicz - ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
  • Piotr Gryza - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Andrzej Jacyna - p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Marcin Michalski - Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Artur Puszko - dyrektor naczelny, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
  • Wojciech Szefke - prezes zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed
  • Barbara Więckowska - Dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia
 • Szczepienia w systemie zdrowia publicznego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Szczepienia jako sprawdzona forma profilaktyki – przegląd wskaźników epidemiologicznych
  • Efekty programów szczepień na świecie na przykładzie szczepień przeciwko pneumokokom
  • Międzynarodowe i krajowe rekomendacje dotyczące szczepień przeciwko wybranym chorobom
  • Wskaźniki tzw. wyszczepialności w Polsce i wybranych krajach
  • Polski kalendarz szczepień – dziś i jutro
  • Finansowanie i walidacja szczepień powszechnych w ramach Programu szczepień ochronnych (PSO)- ocena farmakoekonomiczna

14.00-15.20

 • Polskie e-Zdrowie (część I). Od papierowej do cyfrowej medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Informatyzacja ochrony zdrowia z perspektywy projektów centralnych – kalendarium wdrożeń
  • Platformy regionalne a system centralny
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna – na co jeszcze czekamy?
  • Jakość gromadzonych danych medycznych, możliwości ich analizy
  • Jak budować rzetelne rejestry medyczne?
 • Od izby przyjęć do wypisu (część II)

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dyrektorzy publicznych szpitali – zarządzają czy administrują?
  • Stan infrastruktury szpitali – jak finansować niezbędne inwestycje?
  • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – perspektywa płatnika,
   menedżera i organu tworzącego
  • Problemy kadrowe w polskich szpitalach – skala, środki zaradcze
  • Jakość świadczeń w szpitalach – czy jest premiowana?
  • Polskie szpitale w ocenie pacjentów – może jest lepiej niż nam się wydaje?
 • Hematoonkologia - kierunki doskonalenia opieki nad pacjentami z nowotworami krwi

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wyzwania epidemiologiczne a potrzeby zdrowotne w hematologii
  • Mocne i słabe strony opieki hematoonkologicznej w Polsce (w tym determinanty skutecznej opieki)
  • Dostęp do nowoczesnych terapii w leczeniu nowotworów krwi w Polsce
  • Kompleksowa i koordynowana opieka hematoonkologiczna – modelowe rozwiązania
  • Potrzeby pacjenta hematoonkologicznego w centrum zmian systemowych

15.50-17.00

 • Polskie e-Zdrowie (część II). Digitalizacja placówek medycznych - praktyka, realizacje, wdrożenia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Znaczenie rozwiązań teleinformacyjnych w jednostce ochrony zdrowia – perspektywa zarządzających
   placówkami, lekarzy i dostawców systemów
  • Stan informatyzacji szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich w Polsce
  • Platformy regionalne - przykłady, możliwości integracji z systemami centralnymi
  • Wdrożenie systemu informacyjnego – studium przypadku, dyskusja i wnioski
  • Jak sprawnie integrować systemy informacyjne w szpitalu – studium przypadku, dyskusja i wnioski
  • Bezpieczeństwo gromadzenia, przechowywania i udostępniania e-dokumentacji medycznej
 • Rynek wyrobów medycznych w Polsce - wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Aparatura medyczna w polskich szpitalach – wczoraj, dziś i jutro
  • Możliwości finansowe a konieczność nadążania za postępem technologii medycznych
  • Zmiany w zasadach finansowania, w tym refundacji wyrobów medycznych
  • System dopuszczania do obrotu i zarządzania jakością wyrobów medycznych
  • Zakup i co dalej? Serwisowanie sprzętu medycznego
  • Maciej Banach - dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  • Jacek Janik - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Józef Kurek - dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego
  • Artur Puszko - dyrektor naczelny, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
  • Robert Rusak - prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
  • Wojciech Szefke - prezes zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed
 • Onkologia - wyzwania terapeutyczne i organizacyjne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Model leczenia onkologicznego w Polsce – dziś i jutro
  • Postulat utworzenia sieci szpitali onkologicznych – czy poprawi kompleksowość i skuteczność
   leczenia chorób nowotworowych?
  • Podsumowanie zmian w tzw. pakiecie onkologicznym
  • Wyzwania związane z rozpoznawaniem wybranych chorób nowotworowych
  • Dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych terapii w wybranych chorobach nowotworowych
  • Iwona Bączek - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka - dyrektor, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uczelnia Łazarskiego
  • Andrzej Jacyna - p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld - Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • Janusz Meder - kierownik, Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, prezes, Polska Unia Onkologii
  • Krzysztof Składowski - dyrektor, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
  • Ewelina Żarłok - ekspert, Fundacja Onkologia 2025, partner zarządzająca, Revelva Concept

19.30-23.00

 • Gala. Wręczenie wyróżnień Portrety Polskiej Medycyny