Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Zdrowotny hyde park cz. I

16 października 2023 • 11:30-12:30 • Sala Sofia

Tematyka

Zdrowotny Hyde Park jest miejscem, gdzie przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia będą mogli pokazać swój pomysł na zmiany w systemie w formie krótkich prezentacji, wystąpień czy rozmów 1:1. Ponieważ będzie to scena otwarta, do jej współtworzenia zapraszamy naszych czytelników oraz partnerów.

Prezentacja (10’):
Opieka koordynowana vs ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Opinia kardiolożki – plusy i minusy dla pacjenta.“
dr Agnieszka Graczyk-Szuster, prezeska, Fundacja Kobiety Medycyny, założycielka, prezeska, Doktor Od Serca

Prezentacja (10’):
„Endometrioza – choroba 3 milionów Polek”
Lucyna Jaworska-Wojtas, prezes, Fundacja Pokonać Endometriozę

Prezentacja (10'):
„Celiakia i dieta bezglutenowa – potrzeby pacjentów i propozycje rozwiązań systemowych.“
Małgorzata Źródlak, prezeska zarządu, Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

Rozmowa 1:1 (10’):
„Astma ciężka - obraz choroby w Polsce. Czy możemy zrobić więcej?”
Anna Ben Drissi, dyrektor zarządzająca, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, koordynatorka, Koalicja na rzecz Leczenia Astmy 
prof. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prezydent, Polskie Towarzystwo Alergologiczne 

Prezentacja (10’):
„Chłodne finanse a dobro pacjenta”
Mariusz Borzęcki, członek zarządu, NU-MED

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja