Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Zbigniew Gaciong

prof. Zbigniew Gaciong

kierownik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Agiologii, Wydział Lekarski, rektor, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Antoni Gaciong – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Urodził się 17 grudnia 1955 w Warszawie. Jest profesorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalności naukowe: choroby wewnętrzne, nadciśnienie tętnicze. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Był asystentem w Instytucie Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie, stypendystą American Heart Association w Klinice Nefrologii University of Southern California (Los Angeles).

W roku 1992 w Akademii Medycznej w Warszawie uzyskał stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora RP otrzymał w roku 1996.

Prof. Zbigniew Gaciong w latach 1998-2020 był Kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Obecnie piastuje stanowisko profesora w ten klinice. Prof. Zbigniew Gaciong przez 3 kolejne kadencje był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, został także wybrany do Rady Doskonałości Naukowej.

W latach 1996–2002 był prodziekanem I Wydziału Lekarskiego, w 2002–2005 prodziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego, a w latach 2005–2012 dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Prof. Zbigniew Gaciong należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, High Blood Pressure Council – American Heart Association). Był pierwszym delegatem Polski do Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS), a w kraju pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych (2002‒2009).

Prof. Zbigniew Gaciong wraz z zespołem jest autorem ponad 200 prac w prestiżowych pismach medycznych, w tym takich, jak “The New England Journal of Medicine”, “The Lancet”, “PNAS”, “Cancer Cell”, “PLOS Medicine”, “JAMA Cardiology”, “American Journal of Hypertension”, “Cardiovascular Research”. Jest także autorem lub redaktorem monografii i podręczników poświęconych chorobom naczyń i nadciśnieniu tętniczemu.

Bierze udział w sesjach:

  • Specjalizacje lekarskie, czyli wąskie gardło na rynku pracy

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    Specjalizacje lekarskie, czyli wąskie gardło na rynku pracy

    Zmiany w kształceniu przed- i podyplomowym medyków. Nowe kierunki lekarskie a liczba miejsc specjalizacyjnych. 

POWRÓT