Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Paweł Krzesiński

płk prof. Paweł Krzesiński

kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

Internista i kardiolog, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodka Chorób Serca i Naczyń Wojskowego Instytutu Medycznego, Przewodniczący Komisji ds. e-Zdrowia,Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; kierownik i główny wykonawca wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej. 

W działalności naukowo-badawczej skupia się na innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii schorzeń przewlekłych, w tym w zakresie telemedycyny. Autor ponad 130 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych i ponad 150 wystąpień zjazdowych.

Kierownik projektu AMULET realizowanego w ramach programu STRATEGMED III.

Bierze udział w sesjach:

 • Telemedycyna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Telemedycyna

  Jakie rozwiązania oferuje dziś telemedycyna placówkom medycznym? Czy zarządzający potrafią efektywnie je wykorzystywać? Pułapki telemedycyny.

  Telemedycyna

  • Dariusz Dziełak - dyrektor, Biuro Partnerstwa Publicznego i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Daniel Jurkow - kierownik, Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, Comarch Healthcare SA
  • Łukasz Krause - dyrektor, Pion Cyfryzacji i IT, Dywizja Healthcare, Medicover
  • Paweł Krzesiński - kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
  • Wojciech Szefke - ekspert rynku wyrobów medycznych
  • Piotr Węcławik - dyrektor, departament innowacji, Ministerstwo Zdrowia
  • Anna Zimny-Zając - redaktor naczelna, Medonet.pl
  • Robert Zymliński - prodziekan ds. rozwoju i innowacji, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
POWRÓT