Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Marcin Czech

prof. Marcin Czech

prezes, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowca, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Ma dwie specjalizacje lekarskie – z epidemiologii i zdrowia publicznego. Profesor Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, dr. hab. n. ekon. (habilitował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). Absolwent jednego z najlepszych programów MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa.  Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji, gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym gdzie pracując prawie 10 lat współtworzył Zakład Farmakoekonomiki WUM, na Wydziale Zarządzania UW oraz na uczelni Łazarskiego. Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownik Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka. Członek Prezydium Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta, członek Kolegium Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia.

Jest autorem ponad 290 prac i doniesień oraz dziesięciu książek z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich.

Bierze udział w sesjach:

  •  

    Szczepienia

    Jakich zmian potrzebujemy w zakresie systemu szczepień ochronnych? Co z kalendarzami szczepień dla dorosłych? Edukacja kluczem do sukcesu. 

POWRÓT