Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Małgorzata Czajkowska-Malinowska

dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska

koordynator, Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP),

Kierownik Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Kierownik Centrum POChP i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Współautorka Zaleceń PTChP. Ekspert medyczny w pracach grup roboczych MZ, AOTMiT, NFZ, WHO.  Autorka publikacji z zakresu pneumonologii i promocji zdrowia, uczestnik wielu międzynarodowych prac wieloośrodkowych. Autorka i koordynator ponad 30 programów z zakresu promocji zdrowia, a szczególnie z zakresu profilaktyki chorób płuc i działań antynikotynowych.  Organizatorka pierwszego w Polsce Centrum POChP i Niewydolności Oddychania, pierwszego w Polsce pulmonologicznego Ośrodka Domowego Leczenia Respiratorem, inicjatorka powołania w Polsce pododdziałów Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej, koordynator programu polityki zdrowotnej MZ pn."Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (NWM) na lata 2016-2019". Pracuje nad zagadnieniami w zakresie poprawy wyników leczenia pacjentów poprzez wypracowanie standardów postępowania oraz zastosowanie nowych technik diagnostycznych i leczniczych w chorobach płuc.

Bierze udział w sesjach:

  • Starzenie się społeczeństwa

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    Starzenie się społeczeństwa

    Jak poradzić sobie ze starzeniem się społeczeństwa? Jak postęp medycyny wpływa na jakość życia Polaków? Jakie znaczenie w kontekście starzejącego się społeczeństwa ma profilaktyka?

POWRÓT