Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Jakub Szulc

Jakub Szulc

członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Ekspert rynku ochrony zdrowia, poseł na Sejm 2005-2014, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w latach 2008-2012 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizacja: handel międzynarodowy

Doświadczenia zawodowe:

-Opracowanie programu oddłużania placówek ochrony zdrowia przekształcanych z spzoz w spółki kapitałowe (tzw. Plan B).
-Przygotowanie, wdrożenie i współautorstwo wielu obowiązujących aktów prawnych, w tym m.in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy „refundacyjnej”, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do nich.
-Współautor koncepcji a następnie projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.
-Realizacja i nadzorowanie szeregu procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych w polskich szpitalach (m. in. SCM Polanica – Zdrój, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku).
-Autor koncepcji finansowania restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia przy pomocy środków Agencji Rozwoju Przemysłu.
-Autor, współautor lub recenzent wielu dokumentów strategicznych opracowywanych dla instytucji publicznych i prywatnych z zakresu różnych dziedzin systemu ochrony zdrowia.

Przewodniczący Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie, członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, były Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, były członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu, członek Komitetu Sterującego WUM ds. połączenia i restrukturyzacji szpitali klinicznych, członek Zespołu Rektorskiego ds. konsolidacji szpitali klinicznych we Wrocławiu.

Doświadczenie w pracy w sektorze finansowym:
w latach 1996-2005 r. pracował w instytucjach bankowych, ostatnio na stanowisku Dyrektora w Pionie Rynków Międzynarodowych Banku BPH

 

Bierze udział w sesjach:

  • 5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?

    Ustawa 7 proc. PKB na zdrowie, DNUR, ustawa o jakości, ustawa reformująca szpitale i o wynagrodzeniach. Podsumowanie oczami ekspertów i wskazanie nowych kierunków.

POWRÓT