Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Agnieszka Pietraszewska-Macheta

dyrektor

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową. Od 2016 r. zastępca dyrektora ds. służb mundurowych w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu, a w latach 2020-2021 pełniła obowiązki dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Obecnie, od 22 maja 2023 r. jest dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Autorka i współautorka wielu publikacji m.in. jest współautorką komentarzy do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także wielu innych publikacji związanych z tematyką funkcjonowania ochrony zdrowia.

Bierze udział w sesjach:

  • 5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?

    Ustawa 7 proc. PKB na zdrowie, DNUR, ustawa o jakości, ustawa reformująca szpitale i o wynagrodzeniach. Podsumowanie oczami ekspertów i wskazanie nowych kierunków.

POWRÓT