Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda XIX Forum Rynku Zdrowia

Road mapa dla zdrowia na kolejne lata

I dzień (16 października)

1. Inauguracja. Road mapa dla zdrowia na kolejne lata

1.1 Miodowa 15, czyli miejsce zdrowia w polityce
Podsumowanie kilkumiesięcznych rozmów przeprowadzonych w ramach programu „Miodowa 15”. Czy kampania wyborcza i pomysły poszczególnych partii politycznych otwierają nowe perspektywy na zdrowie? Czyje pomysły warto zaimplementować w systemie ochrony zdrowia? Game changery kampanii wyborczej.

1.2. Rekomendacje dla nowego ministra zdrowia ‒ eksperci ochrony zdrowia
Pierwsze sto dni nowego ministra zdrowia. Jakie najważniejsze zadania przed nim? Rekomendacje ekspertów ochrony zdrowia.

1.3. Rekomendacje dla nowego ministra zdrowia ‒ biznes w ochronie zdrowia
Czego potrzebuje biznes od systemu? Co biznes może dać ochronie zdrowia? Rozmowa w gronie ekspertów.

2. 5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?

Ustawa 7 proc. PKB na zdrowie, DNUR, ustawa o jakości, ustawa reformująca szpitale i o wynagrodzeniach. Podsumowanie oczami ekspertów i wskazanie nowych kierunków.

3. E-zdrowie cz. I ‒ ogólnopolskie wyzwania

E-zdrowie z lotu ptaka i spojrzenie na system z perspektywy całego systemu. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

4. Szczepienia

Jakich zmian potrzebujemy w zakresie systemu szczepień ochronnych? Co z kalendarzami szczepień dla dorosłych? Edukacja kluczem do sukcesu.

5. Ubezpieczenia zdrowotne

Jaki jest potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych? Czy jest to dobre źródło finansowania opieki zdrowotnej w Polsce?

6. E-zdrowie cz. II ‒ cyfrowa transformacja w praktyce

Jak założenia systemowe przenieść na działania poszczególnych placówek? Jak wygląda wdrażanie tych rozwiązań w praktyce? Czego potrzebują placówki medyczne?

7. Kardiologia

Choroby sercowo-naczyniowe. Jak skutecznie z nimi walczyć? Rozwiązania systemowe. Nowe terapie.

8. Efektywne zarządzanie placówkami medycznymi cz. I

Dlaczego sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia jest tak istotne i jakie narzędzia i systemy mają dziś menedżerowie do dyspozycji? Jak efektywnie zarządzać ograniczonymi zasobami?

9. Rewolucja w kształceniu medyków ‒ debata oksfordzka

Nawet 30 uczelni wyższych od października będzie mogło kształcić przyszłych lekarzy. Czy kierunek jest dobry? Czy uda się zachować jakość kształcenia na nowych uczelniach?

10. Onkologia ‒ dostępność leczenia w wybranych obszarach terapeutycznych

Na jakie nowe terapie czekają polscy pacjenci onkologiczni? Jak wygląda dostępność w Polsce na tle innych krajów UE?

11. Efektywne zarządzanie placówkami medycznymi cz. II

Ministerstwo Zdrowia chwali się, że w ciągu 8 lat nakłady na ochronę zdrowia wzrosły o 100 mld złotych. Jednocześnie długi szpitali sięgają dziś ponad 20 mld złotych. Jak skutecznie zarządzać placówkami medycznymi?

12. Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

Czy dialog jest skutecznym narzędziem we wprowadzaniu zmian w ochronie zdrowia? Najpilniejsze zmiany do wprowadzenia.

13. Onkologia ‒ organizacja leczenia

Krajowa Sieć Onkologiczna już działa. Wnioski i pytanie o to, co dalej. Czy KSO poprawi wyniki leczenia nowotworów w Polsce?

14. Zdrowotny hyde park. Scena otwarta

Zdrowotny Hyde Park jest miejscem, gdzie przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia będą mogli pokazać swój pomysł na zmiany w systemie w formie krótkich prezentacji, wystąpień czy rozmów 1:1. Ponieważ będzie to scena otwarta, do jej współtworzenia zapraszamy naszych czytelników oraz partnerów.

II dzień (17 października)

15. Finansowanie ochrony zdrowia. Nowe otwarcie

Ustawa 7 proc. PKB na zdrowie. Ile naprawdę wydajemy na ochronę zdrowia, ile powinniśmy? Źródła finansowania ochrony zdrowia. Wzrost wyceny świadczeń.

16. Sztuczna inteligencja

Przykłady nowoczesnych technologii stosowanych w polskim systemie ochrony zdrowia. Co już potrafi AI i jak zmieni system ochrony zdrowia?

17. Polityka lekowa

Podsumowanie aktualnej sytuacji lekowej w Polsce. Wyzwania i rekomendacje dla nowego rządu.

18. Specjalizacje lekarskie, czyli wąskie gardło na rynku pracy

Zmiany w kształceniu przed- i podyplomowym medyków. Nowe kierunki lekarskie a liczba miejsc specjalizacyjnych.

19. Cyberbezpieczeństwo

Jak zadbać o bezpieczeństwo danych medycznych? Procedury, nowe rozwiązania. Rządowe programy i środki.

20. Bezpieczeństwo lekowe

Jak budować bezpieczeństwo lekowe? Czy zmiany, które zaszły w ostatnich latach, są dobre? Jakie są najważniejsze filary budowania bezpieczeństwa lekowego?

21. Co dziś oznacza pacjentocentryzm?

Co zrobić, by filozofia pacjentocentryzmu była realna do wdrożenia? Jak powinna wyglądać komunikacja na linii lekarz-pacjent? Jakie zmiany w funcjonawaniu systemu i kształceniu medyków powinny zajść w tym zakresie?

22. Roboty medyczne

Bezpieczeństwo operacji robotycznych w Polsce. Doświadczenia i wyzwania. Zmiany w kształceniu operatorów robotowych. Ośrodki akredytowane – nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia.

23. Starzenie się społeczeństwa

Jak poradzić sobie ze starzeniem się społeczeństwa? Jak postęp medycyny wpływa na jakość życia Polaków? Jakie znaczenie w kontekście starzejącego się społeczeństwa ma profilaktyka?

24. Telemedycyna

Jakie rozwiazania oferuje dziś telemedycyna placówkom medycznym? Czy zarządzający potrafią efektywnie je wykorzystywać? Pułapki telemedycyny.

25. Choroby rzadkie

Problemy pacjentów z chorobami rzadkimi. Rekomendacje dla MZ. Czy skutecznie realizujemy plan dla chorób rzadkich?

26. Choroby cywilizacyjne

Choroby cywilizacyjne w praktyce lekarskiej. Z czym mierzą się medycy, czy potrafią je rozpoznawać? Czy pacjenci mają świadomość, czym są choroby cywiliazacyjne i na czym polega redukacja szkód.

27. Zdrowotny hyde park. Scena otwarta

Zdrowotny Hyde Park jest miejscem, gdzie przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia będą mogli pokazać swój pomysł na zmiany w systemie w formie krótkich prezentacji, wystąpień czy rozmów 1:1. Ponieważ będzie to scena otwarta, do jej współtworzenia zapraszamy naszych czytelników oraz partnerów.

*Prace nad agendą dobiegają końca. Już wkrótce opublikujemy jej finalną wersję.