Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Robocza tematyka sesji XVIII Forum Rynku Zdrowia

Prace nad programem tegorocznego Forum Rynku Zdrowia dobiegają końca. Trwają ostatnie konsultacje z różnymi środowiskami związanymi z szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Sesja inauguracyjna. Uzdrawianie systemu – kilka kluczowych pytań

 • Finansowanie – co dla pacjentów wynika ze wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w Polsce?
 • Deficyty kadrowe w placówkach medycznych – czy wiemy, jak sprostać temu wyzwaniu?
 • Jakość w opiece zdrowotnej – czy można ją zadekretować?
 • Bezpieczeństwo pacjentów – wszyscy o nim mówią, ale czy wspólnym językiem?
 • Dialog w polskiej ochronie zdrowia – czy jego obecny model sprzyja wdrażaniu optymalnych rozwiązań?
 • Wojna w Ukrainie – jak wpłynęła na system ochrony zdrowia?

Pokolenia Y i Z na rynku pracy w ochronie zdrowia. Szanse i wyzwania

 • Młode pokolenie rewolucjonizuje rynek pracy w ochronie zdrowia
 • Oczekiwania młodych lekarzy wobec systemu
 • Work-life balance. Czy możliwy do osiągniecia w obecnym systemie?
 • Jakie konsekwencje i wyzwania niesie za sobą zmiana pokoleniowa na rynku pracy

Nowe rozwiązania wspierające realizację szczepień w Polsce

 • Profilaktyka priorytetem państwa
 • System szczepień – Polska na tle innych krajów
 • Badania i analizy wpływające na poziom wyszczepialności w Polsce
 • Edukacja proszczepienna
 • Nowe rozwiązania systemowe
 • Refundacja – szanse i wyzwania w kontekście realizacji szczepień

Dlaczego Polacy kochają antybiotyki i co z tego wynika? Wyzwania i zagrożenia antybiotykooporności

 • Polacy o leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych – wyniki badań
 • Zagrożenia indywidualne i populacyjne wynikające z niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków
 • Wytyczne i rekomendacje dotyczące racjonalnego stosowania antybiotyków – teoria i praktyka
 • Czy i jak możemy wpłynąć na zmniejszenie antybiotykooporności?

Reforma szpitalnictwa w Polsce

 • Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – kluczowe cele regulacji i wnioski z konsultacji publicznych
 • Obowiązkowa ocena szpitali i ich kategoryzacja – dyskusja o wskaźnikach i kryteriach
 • Najważniejsze pytania, na które odpowiedzi ma dać pilotaż projektowanych rozwiązań
 • Zadania Agencji Rozwoju Szpitali
 • Szpitale a inne ogniwa systemu ochrony zdrowia – AOS i POZ

E-zdrowie

 • Diagnoza stanu e-zdrowia w Polsce – realizowane projekty, planowane wdrożenia, zmiany i korekty
 • Zarządzanie placówką medyczną przy informatycznym wsparciu – wyzwania dla menedżerów
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – co się wydarzyło od 1 lipca 2021 roku i kolejne etapy wdrażania EDM
 • Trendy technologiczne – oczekiwania rynkowe, potrzeby środowisk medycznych
 • Pacjent w centrum – efektywna komunikacja

Polityka lekowa – nowe terapie, nowe wyzwania

 • Czy obecna polityka refundacyjna skutecznie adresuje obecne wyzwania?
 • Jesienna ofensywa legislacyjna – ustawa refundacyjna i ustawa o badaniach klinicznych – omówienie wybranych zapisów
 • Bariery ograniczające dostępność innowacji w Polsce
 • RSS oparte na wynikach zdrowotnych – kiedy będą przeważały w Polsce?
 • Fundusz Medyczny – będzie szybka ścieżka do refundacji kolejnych innowacji?
 • Różne modele dostępności farmakoterapii – które możemy zastosować w Polsce?

Szpitale – finanse i zarządzanie

 • Wnioski z analizy finansów szpitali w latach 2019-2021 przeprowadzonej przez NFZ
 • Zarządzanie szpitalami w czasach inflacji – wzrost kosztów; przychody; zobowiązania; inwestycje
 • Serwisowanie sprzętu i aparatury medycznej
 • Zamówienia publiczne w szpitalnictwie – wybrane zagadnienia
 • Współpraca szpitali z firmami zewnętrznym – skala, trendy, możliwości i ograniczenia
 • Wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Onkologia – organizacja leczenia

 • Krajowa Sieć Onkologiczna – nowy model organizacji i zarządzania opieką nad pacjentami z chorobami nowotworowymi
 • Realizacja założeń Narodowej Strategii Onkologicznej – na jakim jesteśmy etapie?
 • Rozwiązania prowadzące do usprawnienia organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych
 • Wystandaryzowanie struktury ośrodków diagnostyki i leczenia onkologicznego na kilku poziomach
 • Możliwości zmian w diagnostyce histopatologicznej

Przemysł farmaceutyczny

 • Przemysł farmaceutyczny na gospodarczej mapie Polski
 • Krajowy Plan Odbudowy planem odbudowy polskiej produkcji farmaceutycznej?
 • Unijne i krajowe źródła finansowania produkcji leków i API
 • Wsparcie na zrównoważony rozwój w farmacji
 • Krajowy przemysł farmaceutyczny beneficjentem ustawy refundacyjnej?

Kompleksowa opieka nad pacjentami – założenia i praktyka

 • Przegląd, wnioski i próba podsumowania dotychczasowej realizacji:
  - Pilotażu leczenia otyłości olbrzymiej KOS-Bar
  - Programu kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego KOS-Zawał
  - Pilotażu trombektomii mechanicznej
 • Opieka koordynowana w chorobach przewlekłych na przykładzie mukowiscydozy i śródmiąższowej choroby płuc – stan obecny i wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia

Innowacje w sektorze medycznym

 • Oblicza nowatorskich rozwiązań w medycynie: - Technologii lekowej
  - Sprzętu/aparatury medycznej
  - Cyfryzacji w ochronie zdrowia
 • W jaki sposób przedstawione rozwiązania wpływają na: diagnozowanie i leczenie pacjenta; pracę lekarza; funkcjonowanie placówki medycznej
 • Przyszłość innowacyjnych technologii medycznych – finansowanie ich rozwoju w Polsce
 • Szpital 4.0 – systemy robotyczne, automatyzacja procesów medycznych

Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

 • Dostępność terapii onkologicznych dla polskich pacjentów na przykładzie wybranych chorób nowotworowych: - rak piersi
  - endometrium

Cyfrowa transformacja medycyny w praktyce

 • Sztuczna inteligencja w medycynie – obszary zastosowania algorytmów AI dziś i jutro
 • Big data – potencjał danych zdrowotnych
 • Chmura w medycynie, wirtualizacja pracy
 • Cyberbezpieczeństwo w sektorze zdrowia – użytkownicy, systemy, infrastruktura
 • Pacjent w centrum uwagi autorów i użytkowników rozwiązań informatycznych

Dermatologia

 • Dostępności pacjentów w Polsce do nowoczesnych terapii na przykładzie wybranych chorób skóry
 • Łuszczyca – ogromne postępy w leczeniu
 • Znaczenie leczenia biologicznego na przykładzie łuszczycy i przewlekłej pokrzywki
 • Ciężka postać atopowego zapalenia skóry (AZS) – jak ją leczymy w Polsce?
 • Wpływ skutecznego leczenia zmian skórnych na poprawę jakości życia pacjentów

Kształcenie kadr medycznych w Polsce

 • Przed- i podyplomowa edukacja profesjonalistów medycznych – zmiany wdrożone, postulowane i planowane
 • Ocena przebiegu kształcenia specjalizacyjnego – perspektywa rezydentów, kierowników specjalizacji i CMKP
 • O czym mówi ranking miejsc specjalizacyjnych?
 • Studenci VI roku asystentami nauczyciela akademickiego?
 • Kształcenie przyszłych lekarzy na uczelniach niemedycznych – wnioski z dotychczasowych doświadczeń

Podstawowa opieka zdrowotna

 • Kluczowe założenia reformy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce
 • Koordynacja opieki nad pacjentem w POZ – etapy wdrażania tego modelu
 • Budżet powierzony i zwiększenie liczby badań zlecanych przez lekarzy POZ
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do POZ?
 • Nowa odsłona programu „Profilaktyka 40 Plus” – zadania podstawowej opieki zdrowotnej

Mobbing, dyskryminacja i nierówności w ochronie zdrowia

 • Mobbing i dyskryminacja w ochronie zdrowia – diagnoza problemu
 • Niepełnosprawni lekarze – czas przełamać tabu
 • Zmiany systemowe – jak zapobiegać zjawisku nierówności w ochronie zdrowia

Ratownictwo medyczne w Polsce

 • Wnioski z prac zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań organizacyjnych w Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Co dalej z projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego?
 • Postulowane zmiany w systemie kształcenia ratowników medycznych
 • Ścieżka rozwoju zawodowego ratowników medycznych
 • Uprawnienia ratowników medycznych – czy ich zakres jest dziś wystarczający?
 • Ratownictwo obywatelskie – dlaczego ma przyszłość?