Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Michał Kępowicz

Michał Kępowicz

dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access, Philips Healthcare, członek zarządu, Philips Polska

Dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access w Philips Healthcare CEE, Członek Zarządu Philips Polska oraz Członek Zarządu Izby POLMED.

Odpowiada za współpracę i rozwój inicjatyw w partnerstwie z instytucjami rządowymi, samorządami, uczelniami i szpitalami.  Ściśle współpracuje z UNGC w zakresie wdrażania polityki zdrównoważonego rozwoju w systemie opieki zdrowotnej.

Zanim związał się z firmą Philips przez wiele lat pracował w administracji rządowej, m.in. pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, a także współprzewodniczącego Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI 2014-2021 w ochronie zdrowia.

Wcześniej był głównym ekspertem ds. funduszy przedakcesyjnych Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).

Negocjator programów europejskich i mechanizmów finansowych, ekspert w zakresie zarządzania projektami transgranicznymi i inicjatywami o dużej skali, ukierunkowanymi na innowacje.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Podstawowa opieka zdrowotna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Podstawowa opieka zdrowotna

  • Kluczowe założenia reformy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce
  • Koordynacja opieki nad pacjentem w POZ – etapy wdrażania tego modelu
  • Budżet powierzony i zwiększenie liczby badań zlecanych przez lekarzy POZ
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do POZ?
  • Nowa odsłona programu „Profilaktyka 40 Plus” – zadania podstawowej opieki zdrowotnej
POWRÓT