Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Klaudiusz Nadolny

dr hab. Klaudiusz Nadolny

dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Dr hab. n. med. i n. o zdr. prof. AŚ Klaudiusz Nadolny ukończył studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz studia II stopnia na kierunku Zarządzanie. Ukończył również studia podyplomowe „zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia” oraz „prawo w ochronie zdrowia” oraz studia MBA. Uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, później uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu na WUM.

Obecnie na stanowisku Dyrektora Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz Kierownika Katedry Ratownictwa Medycznego w Akademii Śląskiej w Katowicach. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Emergency Medical Service”. Organizator, współorganizator wielu konferencji, sympozjów. Członek wielu towarzystw naukowych, grup eksperskich w Ministerstwie Zdrowia i CMKP w Warszawie. Wyróżniony nagrodą bł. Gerarda przyznawaną przez Ministra Zdrowia oraz nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.

Autorem ponad 200 publikacji. Recenzent wielu renomowanych czasopism. Współtwórca prospektywnego rejestru nagłego zatrzymania krążenia SIL-ROSC. Jest jednym z inicjatorów stworzenia ogólnokrajowego rejestru nagłych zatrzymań krążenia POL-OHCA.

Bierze udział w sesjach:

 • Ratownictwo medyczne w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Ratownictwo medyczne w Polsce

  • Wnioski z prac zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań organizacyjnych w Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • Co dalej z projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego?
  • Postulowane zmiany w systemie kształcenia ratowników medycznych
  • Ścieżka rozwoju zawodowego ratowników medycznych
  • Uprawnienia ratowników medycznych – czy ich zakres jest dziś wystarczający?
  • Oczekiwane zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
POWRÓT