Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Dagmara Samselska

Dagmara Samselska

przewodnicząca

Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - pedagog. Od maja 2014 r. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, fundatorka i prezes AMICUS Fundacji Łuszczycy i ŁZS. Inicjatorka i uczestniczka debat systemowych, a także spotkań i konferencji edukacyjnych w zakresie wiedzy na temat łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów, metod jej leczenia i następstw.
Przy współpracy z ekspertami ze świata medycyny oraz mediów, podejmuje dialog społeczny mający na celu edukowanie pacjentów, a także zmianę postaw społecznych wynikających z braku świadomości czym jest łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów. Walczy ze stereotypami i mitami, jakie narosły przez lata na temat tej choroby, a przez co osoby dotknięte łuszczycą są stygmatyzowane i izolowane. Wspiera i realizuje zadania ważne zarówno dla pacjentów jak i lekarzy dermatologów, reumatologów oraz lekarzy innych specjalności dbających o poprawę jakości życia pacjentów łuszczycowych.
Inicjatorka projektów edukacyjno-wspierających dla osób z problemami dermatologicznymi, m.in.:
- infolinii dla pacjentów „PSOs łuszczyca”,
- programu wsparcia dla pacjentów z chorobami skóry „Psycholog dla skóry”.
Z potrzeby budowania świadomości pacjentów dotkniętych przewlekłymi chorobami skóry i ŁZS, stworzyła we współpracy z ekspertami medycyny i praw pacjenta portale:
www.luszczyca.edu.pl
www.luszczycowezapaleniestawow.pl
www.pokrzywka.edu.pl
www.hidradenitis.pl

Bierze udział w sesjach:

 • Dermatologia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Dermatologia

  Dostępności pacjentów w Polsce do nowoczesnych terapii na przykładzie wybranych chorób skóry

  • Łuszczyca – ogromne postępy w leczeniu
  • Znaczenie leczenia biologicznego na przykładzie łuszczycy i przewlekłej pokrzywki
  • Ciężka postać atopowego zapalenia skóry (AZS) – jak ją leczymy w Polsce?
  • Wpływ skutecznego leczenia zmian skórnych na poprawę jakości życia pacjentów

  Dermatologia

  • Hubert Godziątkowski - prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, redaktor naczelny, „ATOPIA”
  • Anna Kaczmarek - redaktorka naczelna Sektora Zdrowie, Grupa naTemat
  • Marek Kulus - kierownik, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska
  • Ewa Mojs - kierownik, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Dagmara Samselska - przewodnicząca, Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS
  • Irena Walecka - kierownik, Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
POWRÓT