Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Alina Kuryłowicz

dr hab. Alina Kuryłowicz

prof. CMPK, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2002-2021związana z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskała specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych (2009), a następnie endokrynologii (2014) i diabetologii (2017). Doświadczenie zawodowe zdobywała szkoląc się w szpitalach uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii (Manchester, Glasgow) oraz w Niemczech (Frankfurt nad Menem). Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Poradnictwa Dietetycznego na SGGW w Warszawie.

Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Profesora Witolda Orłowskiego w Warszawie, gdzie prowadzi Poradnię Leczenia Otyłości.

Równolegle z pracą kliniczną jest zatrudniona, w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, gdzie uzyskała kolejno stopnie doktora (2006) i doktora habilitowanego nauk medycznych (2019).

Główny nurt jej działalności klinicznej stanowi diagnostyka i leczenie otyłości, a pracy naukowej – badania nad patomechanizmami prowadzącymi do rozwoju otyłości i związanych z nią powikłań metabolicznych. Jest autorką kilkudziesięciu prac oryginalnych i poglądowych z zakresu endokrynologii i diabetologii.

Bierze udział w sesjach:

 • Kompleksowa opieka nad pacjentami – założenia i praktyka

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Kompleksowa opieka nad pacjentami – założenia i praktyka

  • Przegląd, wnioski i próba podsumowania dotychczasowej realizacji:
   • Pilotażu leczenia otyłości olbrzymiej KOS-Bar
   • Programu kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego KOS-Zawał
   • Pilotażu trombektomii mechanicznej
  • Opieka koordynowana w chorobach przewlekłych na przykładzie mukowiscydozy i śródmiąższowej choroby płuc – stan obecny i wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia

  Kompleksowa opieka nad pacjentami – założenia i praktyka

  • Monika Chruścińska-Dragan - dziennikarz, magazyn Rynek Zdrowia
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka - dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Alina Kuryłowicz - prof. CMPK, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  • Brygida Kwiatkowska - konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
  • Wojciech Skorupa - zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Agnieszka Słowik - konsultant krajowa w dziedzinie neurologii, kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Krystian Wita - konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
POWRÓT