Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Dermatologia

25 października 2022 • 11:00-12:30 • Sala Londyn

Tematyka

Dostępności pacjentów w Polsce do nowoczesnych terapii na przykładzie wybranych chorób skóry

 • Łuszczyca – ogromne postępy w leczeniu
 • Znaczenie leczenia biologicznego na przykładzie łuszczycy i przewlekłej pokrzywki
 • Ciężka postać atopowego zapalenia skóry (AZS) – jak ją leczymy w Polsce?
 • Wpływ skutecznego leczenia zmian skórnych na poprawę jakości życia pacjentów

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Hubert Godziątkowski

  prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, redaktor naczelny, „ATOPIA”

 • prof. Marek Kulus

  kierownik, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Maciej Miłkowski

  podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska

 • prof. Ewa Mojs

  kierownik, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Dagmara Samselska

  przewodnicząca, Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS

 • prof. Irena Walecka

  kierownik, Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie


Moderacja