Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Reforma szpitalnictwa w Polsce

24 października 2022 • 14:00-15:30 • Sala Balowa AB

Tematyka

  • Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – co zostało z pierwotnych założeń?
  • Kierunek reformy szpitalnictwa oczekiwany przez zarządzających szpitalami. Propozycje zmian
  • Instrument restrukturyzacyjny dla szpitali sieciowych. Jak wpłynie na kondycję finansową tych placówek?
  • Szpitale a inne ogniwa systemu ochrony zdrowia – AOS i POZ

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja