Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Sesja inauguracyjna. Uzdrawianie systemu – kilka kluczowych pytań

24 października 2022 • 09:00-11:30

Tematyka

  • Finansowanie – co dla pacjentów wynika ze wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w Polsce?
  • Deficyty kadrowe w placówkach medycznych – czy wiemy, jak sprostać temu wyzwaniu?
  • Jakość w opiece zdrowotnej – czy można ją zadekretować?
  • Bezpieczeństwo pacjentów – wszyscy o nim mówią, ale czy wspólnym językiem?
  • Dialog w polskiej ochronie zdrowia – czy jego obecny model sprzyja wdrażaniu optymalnych rozwiązań?
  • Wojna w Ukrainie – jak wpłynęła na system ochrony zdrowia?