Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Krzysztof Płaciszewski

dr Krzysztof Płaciszewski

zastępca dyrektora ds. organizacyjnych

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA

Dr Krzysztof Płaciszewski pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia do spraw e-Zdrowia. Sprawował nadzór nad projektem e-Dowód pracując w Departamencie Teleinformatyki MSWiA. Był też Pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw informatyzacji. Pracował m.in. w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie i rozwój rządowego portalu gov.pl. Był Pełnomocnikiem Głównego Inspektora Sanitarnego ds. Cyfryzacji, uczestnicząc w projekcie SEPIS,  w roli Product Owner. System otrzymał nagrodę UN Public Service Award Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posiada stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu, a jego praca doktorska dotyczyła postaw Polaków wobec e-zdrowia i wykorzystania Internetu do celów medycznych. Posiada również stopień Executive MBA oraz certyfikaty ITIL i Agile PM. Obecnie pełni funkcję Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjnych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. 

 

Bierze udział w sesjach:

 • e-Zdrowie w Polsce 2021

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  e-Zdrowie w Polsce 2021

  • W jaki sposób e-zwolnienia, e-recepta, e-skierowana i IKP zmieniają funkcjonowanie polskiej ochrony zdrowia
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna – jest obowiązkowa, ale papierowy obieg wciąż trzyma się mocno. Jak długo?
  • Informatyzacja ochrony zdrowia – wybrane korzyści z perspektywy pacjenta

  e-Zdrowie w Polsce 2021

POWRÓT