Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Wstępna tematyka sesji XVI Forum Rynku Zdrowia

1. Sesja inauguracyjna – czy wygrywamy z koronawirusem?

 • Najważniejsze zmiany i decyzje w polskim systemie opieki zdrowotnej od ubiegłorocznej edycji Forum Rynku Zdrowia – pandemia surowym weryfikatorem
 • Wytyczanie strategii walki z pandemią – zadanie dla polityków czy ekspertów?
 • Modele zarządzania pandemią w wybranych krajach i polskie rozwiązania – kto odniósł sukces?
 • Jak bezpiecznie otworzyć system dla leczenia wszystkich pacjentów – nie tylko tzw. covidowych
 • Szpitale, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i podstawowa opieka zdrowotna, sektor prywatny w dobie COVID-19 – doświadczenia, wnioski i rekomendacje
 • Polityka lekowa w dobie koronawirusa
 • Rozwiązania teleinformacyjne w walce z epidemią 
 • Prawne aspekty funkcjonowania opieki zdrowotnej w czasach COVID-19 – wybrane zagadnienia

2. Polityka zdrowotna i społeczna – dlaczego razem, a nie osobno

 • Pandemia poligonem dla funkcjonowania wszystkich ogniw opieki zdrowotnej i społecznej
 • W jaki sposób integrować opiekę zdrowotną i społeczną
 • Sytuacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych – wyzwania dla kilku ministerstw
 • Placówki medyczne a opiekuńcze, opieka domowa i długoterminowa – mamy spójny system?

3. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce – ustawa 6 procent i co dalej?

 • Ustawowo gwarantowany wzrost nakładów na ochronę zdrowia w Polsce – czy wszyscy liczymy tak samo?
 • Wpływ pandemii na finansowanie opieki zdrowotnej
 • Modele finansowania i alokacji środków w systemie ochrony zdrowia – przegląd rozwiązań w wybranych krajach i rekomendacje dla Polski
 • Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – powrót do niekończącej się dyskusji

4. Zapobieganie chorobom i ich czynnikom ryzyka – coraz bardziej opłacalna inwestycja

 • Integracja środków na promocję zdrowia i profilaktykę w ramach Funduszu Zdrowia Publicznego – to właściwy kierunek?
 • Instytucje centralne, samorządy, organizacje pozarządowe – zadania poszczególnych uczestników systemu zdrowia publicznego
 • Promowanie zdrowego stylu życia – kampanie, akcje i przykłady skutecznej komunikacji
 • Rola pracodawców w systemie ochrony zdrowia – dziś i jutro
 • Zachowania prozdrowotne Polaków – czego nauczyła nas pandemia koronawirusa?

5. Koordynacja leczenia i kompleksowa opieka nad pacjentem – sesja interdyscyplinarna

 • Opieka kompleksowa i koordynowana – uporządkowanie pojęć
 • Główne cele koordynacji i kompleksowości leczenia w wybranych dziedzinach medycyny
 • Założenia i możliwości realizacji celów kompleksowej opieki nad pacjentem – programy: KOS-Zawał, KONS, KOSM
 • Koordynacja leczenia w hematoonkologii
 • Udział pacjentów w tworzeniu i weryfikowaniu realizacji programów kompleksowej opieki i koordynacji leczenia

6. Zarządzanie szpitalami w czasach epidemii

 • Zamknąć oddział dla koronawirusa, ale nie dla pacjentów – przegląd wyzwań
 • Środki ochronne, triażowanie, organizacja pracy i przystosowanie obiektu do funkcjonowania w warunkach pandemii – ile to kosztuje?
 • Jak skutecznie odmrażać przyjęcia planowe mimo pandemii koronawirusa
 • Wpływ ograniczenia realizacji świadczeń na finanse szpitali – perspektywa zarządzających lecznicami i NFZ
 • Optymalizacja kosztów funkcjonowania szpitali – przykłady rozwiązań
 • Zarządzanie ryzykiem medycznym w czasach pandemii

7. Inwestycje w ochronie zdrowia – koronawirus nie może ich zatrzymać

 • W jaki sposób pandemia wpłynęła na zakres planowanych i realizowanych inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia
 • Opiniowanie inwestycji dla podmiotów leczniczych: Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – jak spełnia swoje zadania?
 • Możliwości zastosowania koncepcji Hospital-Based HTA w planowaniu zakupów nowych technologii medycznych przez szpitale
 • Środki na inwestycje w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowej 2021-2027
 • Bezpieczeństwo prawne podmiotów leczniczych – to również jest inwestycja

8. Bezpieczeństwo lekowe kraju równie ważne jak militarne

 • Sam dokument nie wystarczy – czy Polska wdroży strategię dotyczącą polityki lekowej państwa?
 • Dostęp do substancji czynnych – czego nauczyła nas pandemia?
 • Refundacyjny Tryb Rozwojowy – czy, kiedy oraz w jakiej ostatecznie postaci zostanie wprowadzony?
 • Nowelizacja ustawy refundacyjnej – omówienie wybranych zapisów

9. Wartość przemysłu farmaceutycznego – naprawdę nie chodzi tylko o finanse

 • Przemysł farmaceutyczny na mapie innowacyjnej gospodarki – świat, Europa, Polska
 • Aktywność naukowo-badawcza producentów leków w czasach koronawirusa
 • Jakie modele refundacji sprzyjają szerokiemu wdrażaniu innowacyjnych, coraz skuteczniejszych terapii
 • Współpraca przemysłu farmaceutycznego z ośrodkami naukowymi – warunki efektywnej realizacji wspólnych celów

10. Rynek nielekowych technologii medycznych w Polsce – perspektywa pacjentów, przemysłu i decydentów

 • Nielekowe technologie medyczne – zdefiniowanie kilku ważnych zbiorów
 • Kolejne odsłony projektu ustawy o wyrobach medycznych – przegląd zmian i oczekiwań uczestników systemu opieki zdrowotnej
 • Wprowadzanie nowoczesnych technologii do koszyka świadczeń gwarantowanych – możliwości państwa, oczekiwania pacjentów i producentów/dostawców technologii
 • Rozwój badań nad innowacyjnymi nielekowymi technologiami medycznymi w Polsce

11. e-Zdrowie w Polsce – wdrożenia z różnych punktów widzenia: kraj, region, placówka medyczna, pacjent

 • Kilka słów o fragmentach jednej układanki – e-recepta, e-zwolnienia, e-skierowania, Internetowe Konto Pacjenta
 • Czy pandemia COVID-19 wpływa stymulująco na cyfryzację ochrony zdrowia
 • Oblicza cyfrowej rewolucji w medycynie – od aplikacji w smartfonie do sztucznej inteligencji
 • Prace nad „Strategią e-Zdrowia” – dlaczego taki dokument jest w Polsce potrzebny

12. Od medycyny papierowej do medycyny cyfrowej – praktyki, wdrożenia, realizacje

 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – dotychczasowe doświadczenia wdrożeniowe
 • Mobilnie, zdalnie, na żądanie – zarządzanie relacjami łatwe jak nigdy dotąd
 • Cloud computing – czy chmura zadomowi się w medycynie?
 • Rozwiązania w zakresie obsługa pacjenta, czyli klient musi być zadowolony
 • Cyfryzacja szpitali – dokąd mogą sięgać jej granice?

13. Jak pandemia stymuluje rozwój nowych technologii medycznych

 • Przykłady rozwiązań opracowanych i wdrożeń na potrzeby walki z COVID-19 – sprzęt, wyposażenie, aparatura, narzędzia IT
 • Nowe farmakoterapie powstające w okresie pandemii
 • Telemedycyna jako element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, czyli znacznie więcej niż teleporada
 • Przyszłość innowacyjnych technologii medycznych opracowanych podczas pandemii

14. Polska onkologia – strategia, pilotaż, organizacja leczenia

 • Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej – cele, oczekiwania, możliwości
 • Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – kolejna próba podsumowania i sformułowania wniosków
 • Sytuacja polskich pacjentów z chorobami nowotworowymi w dobie pandemii COVID-19; możliwości wdrażania domowego modelu opieki
 • Radioterapia w Polsce – sprawdzony model organizacyjny

15. Onkologia –  wybrana zagadnienia terapeutyczne

 • Najważniejsze kierunki rozwoju terapii nowotworowych – kiedy możemy mówić o przełomie
 • Indywidualizacja postępowania terapeutycznego – nowe odejście do wali z nowotworami
 • Dostęp chorych onkologicznie w Polsce do nowych metod leczenia, w tym immunoterapii, m.in. w raku płuca
 • Choroby rzadkie w onkologii – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

16. Nowoczesne terapie ograniczone w czasie, jako odpowiedź na wyzwania systemu opieki zdrowotnej w leczeniu chorób hematoonkologicznych

 • Rozwój innowacyjnych terapii w hematoonkologii
 • System opieki i dostępność nowoczesnych terapii w nowotworach układu krwiotwórczego w Polsce
 • Sytuacja polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL)
 • Programy lekowe w terapii PBL – zmiany oczekiwane przez pacjentów i lekarzy
 • Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH)

17. Neurologia – dlaczego potrzebujemy strategicznego podejścia do leczenia chorób mózgu

 • Bardzo szerokie spektrum chorób, którymi zajmują się neurolodzy – ogromne wyzwanie przed systemem ochrony zdrowia w Polsce
 • Czynniki demograficzne i środowiskowe determinujące wzrost liczby pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi
 • Strategia dla polskiej neurologii – potrzebna od zaraz
 • Postępy w metodach terapeutycznych stosowanych w neurologii na przykładzie wybranych chorób

18. Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój Programu Szczepień Ochronnych (PSO)

 • Rozwój kalendarza szczepień
 • Priorytety oparte na badaniach i uzyskaniu najlepszych efektów przez płatnika
 • Szczepienia dorosłych

19. Choroby rzadkie w Polsce – sam plan, nawet narodowy, nie rozwiąże wszystkich problemów

 • Rozwiązania przewidywane w ramach prac nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich
 • Jak poprawić diagnostykę i organizację leczenia chorób rzadkich w Polsce zgodnie ze standardami przyjętymi w UE
 • Możliwe ścieżki finansowania terapii – na przykładzie wybranych chorób rzadkich
 • Rejestry chorób rzadkich i system monitorowania pacjentów
 • Znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych nad nowymi terapiami w chorobach rzadkich

20. Choroby płuc – wybrane zagadnienia terapeutyczne i organizacyjne

 • Czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ciężkiego przebiegu COVID-19 wśród pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc
 • Wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjentów z chorobami zwłóknieniowymi płuc
 • Nowe strategie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
 • Znaczenie rehabilitacji oddechowej m.in. dla pacjentów z POChP, śródmiąższową chorobą płuc i mukowiscydozą

21. Pacjent z HIV w dobie pandemii COVID-19

 • Aktualny system leczenia antyretrowirusowego
 • Opieka nad pacjentem HIV w dobie COVID-19
 • Perspektywa pacjenta z HIV w dobie COVID-19
 • Modelowe leczenie antyretrowirusowe w dobie COVID-19
 • Innowacje w leczeniu antyretrowirusowym 

22. Zdrowie kobiet – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych

Trwają prace nad finalnym kształtem programu XVI Forum Rynku Zdrowia. Tematy niektórych sesji mogą jeszcze ulec zmianie. 


Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.