Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

BEZPIECZEŃSTWO. KOMFORT. JAKOŚĆ. INTERNETOWE FORUM RYNKU ZDROWIA

#wecare

Dbamy o bezpieczeństwo podczas Internetowego Forum Rynku Zdrowia. Naszym standardem jest troska o najlepszą jakość i dotrzymanie warunków bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi. Opracowane zasady bezpieczeństwa zapewnią uczestnikom bezpieczeństwo i komfort w odpowiednio przygotowanych przestrzeniach.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wytyczne powstały na podstawie Zasad bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 07.10.2020 r.

Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.

Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub formie ogłoszeń. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.

Link: https://sklep.ptwp.pl/pl/zasady-bezpieczenstwa