Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Szymon Chrostowski

Szymon Chrostowski

prezes zarządu, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, członek prezydium, Grupa Sterująca All.Can Polska

Od 14 lat działa społecznie w obszarze profilaktyki i edukacji onkologicznej, sam wygrał trudną walkę z rozsianym nowotworem w młodym wieku (zachorował mając 19 lat). Pomimo choroby ukończył studia dziennikarskie Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Jest osobą o niekończących się pokładach energii oraz empatii do drugiego człowieka, los pacjentów przedkładając ponad własny.

Jest przewodniczącym grupy sterującej Polskiej Inicjatywy All.Can która działa od 2016 roku. Inicjatywa jest wspólnym wysiłkiem specjalistów onkologów, ekspertów oraz przedstawicieli pacjentów i przemysłu farmaceutycznego. Nadrzędne cele projektu to: zidentyfikowanie problemów w opiece onkologicznej, przeanalizowanie wpływu nieefektywnych praktyk na budżet, zaproponowanie nowych działań w celu efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów i zapewnienie stabilnej i efektywnej opieki zdrowotnej poprzez zaangażowanie decydentów politycznych.

W 2004 roku założył Fundację Wygrajmy Zdrowie, której jest honorowym prezesem. W ramach fundacji przez lata walczył o przełamanie tabu chorób nowotworowych w społeczeństwie i mediach, oswajając m.in. temat męskich nowotworów (rak prostaty). Zrealizował wiele akcji społecznych i edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim: Rak to nie wyrok, Prostata na lata, Dzień dla Zdrowia, Partnerstwo w Leczeniu i wiele innych.

Od 2014 roku pełni funkcję prezesa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO), reprezentującej prawa i interesy ponad 2,5 miliona pacjentów onkologicznych w Polsce, zrzeszając obecnie 34 organizacje pacjenckie. W ramach Koalicji zrealizował taki akcje społeczne jak: Pacjent Wykluczony, Rak. To się Leczy!, czy Pacjenci Pacjentom.

W 2012 roku powołał Koalicję Walki z Bólem Wygrajmy z Bólem, w ramach której opracowano standardy leczenia bólu nowotworowego w Polsce. Dzięki tej inicjatywie udało się wprowadzić po raz pierwszy w historii obowiązek nauki leczenia bólu do programu nauczania wszystkich studentów medycyny w Polsce, zaś Ministerstwo Zdrowia opracowane standardy zaimplementowało jako obowiązujące w całym kraju. Dodatkowo, w 2015 roku koalicja zorganizowała kampanię społeczną Rak Wolny od Bólu. Obecnie trwa II edycja kampanii.

W 2013 roku powołał Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii, którego celem była ocena funkcjonowania oraz opracowanie rekomendancji do Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, obowiązującego od 2016 roku. W ramach Porozumienia współtworzył Pacjencką Strategię dla Onkologii na lata 2015 – 2025 oraz rozwiązania pro-pacjenckie do pakietu onkologicznego.

W latach 2014-2015 rok konsultował kształt pakietu onkologicznego pod kątem oczekiwań pacjentów.

Dzięki uzyskanym funduszom norweskim (EOG) zrealizował, w ramach Fundacji Wygrajmy Zdrowie w partnerstwie z Federacją Stowarzyszeń Amazonki, monitoring wdrażania i realizacji pakietu onkologicznego

Członek Krajowej Rady ds. Onkologii powołanej w Ministerstwie Zdrowia.

Dzięki zaangażowaniu i działaniom podejmowanym przez ostatnie lata organizacje pacjenckie zostały po raz pierwszy dodane do realizatorów NPZChN na lata 2016-2024, mogąc startować do konkursów na realizacje zadań zleconych np. na edukację, profilaktykę onkologiczną.

Od 2013 jest również ekspertem ds. immuno-onkologii przy Parlamencie Europejskim, pod koniec roku 2014 prezentował osiągnięcia polskich pacjentów na rzecz zmian w onkologii na sesji w Parlamencie Europejskim. W 2015 roku wziął udział w europejskim forum pacjentów onkologicznych, prezentując polskie doświadczenia. Od 2016 roku jest członkiem Zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych ECPC.

Angażuje się również w walkę o lepsze warunki opieki zdrowotnej w Polsce także dla innych grup pacjentów. Stworzył propozycję Karty Pacjenta Diabetologicznego oraz założył grupę ekspertów, która opracowała algorytmy postępowania w ginekologii: ciąże zagrożone i niefizjologiczne.

Uhonorowany nagrodą Św. Kamila w 2013 roku za wieloletnią edukację w dziedzinie onkologii i  dotychczasowe osiągnięcia Fundacji; uhonorowany nagrodą Złoty Otis 2013. Honorowy Wągrowczanin Roku 2015, Nagroda Optimus 2017 od Pracodawców RP, Nagroda Lider Zdrowia 2018

Czynnie uczestniczy jako prelegent lub członek panelu dyskusyjnego w debatach i konferencjach naukowych i edukacyjnych dotyczących zdrowia publicznego, od lat aktywnie promuje profilaktykę chorób cywilizacyjnych oraz zdrowy tryb życia.

Bierze udział w sesjach:

 • Polska onkologia – strategia, pilotaż, organizacja leczenia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Polska onkologia – strategia, pilotaż, organizacja leczenia

  • Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej – cele, oczekiwania, możliwości
  • Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – kolejna próba podsumowania i sformułowania wniosków
  • Sytuacja polskich pacjentów z chorobami nowotworowymi w dobie pandemii COVID-19; możliwości wdrażania domowego modelu opieki
  • Radioterapia w Polsce – sprawdzony model organizacyjny

  Polska onkologia – strategia, pilotaż, organizacja leczenia

  • Iwona Bączek - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Szymon Chrostowski - prezes zarządu, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, członek prezydium, Grupa Sterująca All.Can Polska
  • Adam Maciejczyk - dyrektor, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Krajowa Rady ds. Onkologii
  • Janusz Meder - prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  • Krzysztof Składowski - konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
  • Roman Topór-Mądry - prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
POWRÓT