Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Zapobieganie chorobom i ich czynnikom ryzyka – coraz bardziej opłacalna inwestycja

20 października 2020 • 15:00-16:30

Tematyka

  • Integracja środków na promocję zdrowia i profilaktykę w ramach Funduszu Zdrowia Publicznego – to właściwy kierunek?
  • Instytucje centralne, samorządy, organizacje pozarządowe – zadania poszczególnych uczestników systemu zdrowia publicznego
  • Promowanie zdrowego stylu życia – kampanie, akcje i przykłady skutecznej komunikacji
  • Rola pracodawców w systemie ochrony zdrowia – dziś i jutro
  • Zachowania prozdrowotne Polaków – czego nauczyła nas pandemia koronawirusa?

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja

  • Prof. Andrzej Fal

    kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego