Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Nowoczesne terapie ograniczone w czasie jako odpowiedź na wyzwania systemu opieki zdrowotnej w leczeniu chorób hematoonkologicznych

20 października 2020 • 13:00-14:30

Tematyka

 • Rozwój innowacyjnych terapii w hematoonkologii

 • Określony czas podawania nowoczesnych terapii w hematoonkologii – korzyści dla systemu i pacjenta

 •  Rola negatywizacji choroby resztkowej w terapii pacjenta

 •  Jak leczyć efektywnie i skutecznie – znaczenie pierwszej remisji w procesie leczenia na przykładzie PBL

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Krzysztof Giannopoulos

  kierownik, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Collegium Universum

 • Joanna Parkitna

  p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • Aleksandra Rudnicka

  rzecznik, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych


Moderacja