Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Nowoczesne terapie ograniczone w czasie jako odpowiedź na wyzwania systemu opieki zdrowotnej w leczeniu chorób hematoonkologicznych

20 października 2020 • 13:00-14:30

Tematyka

  • Rozwój innowacyjnych terapii w hematoonkologii

  • Określony czas podawania nowoczesnych terapii w hematoonkologii – korzyści dla systemu i pacjenta

  •  Rola negatywizacji choroby resztkowej w terapii pacjenta

  •  Jak leczyć efektywnie i skutecznie – znaczenie pierwszej remisji w procesie leczenia na przykładzie PBL

Retransmisja sesji