Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Szpital, personel, pacjent – wszyscy chcą bezpieczeństwa

20 października 2020 • 13:00-14:30

Tematyka

  • Rosnąca liczba roszczeń pacjentów – proaktywna obsługa szkód medycznych – komunikacja z pacjentem a roszczenia odszkodowawcze

  •  Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym – współpraca z ubezpieczycielem

  •  Wysoka jakość świadczeń – przestrzeganie procedur opłaca się wszystkim uczestnikom systemu

  •  Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna pracowników medycznych – czy w polskiej ochronie zdrowia jest szansa na wdrożenie modelu no-fault?

Retransmisja sesji