Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Rynek nielekowych technologii medycznych w Polsce – perspektywa pacjentów, przemysłu i decydentów

20 października 2020 • 11:00-12:30

Tematyka

  • Nielekowe technologie medyczne – zdefiniowanie kilku ważnych zbiorów
  • Kolejne odsłony projektu ustawy o wyrobach medycznych – przegląd zmian i oczekiwań uczestników systemu opieki zdrowotnej
  • Wprowadzanie nowoczesnych technologii do koszyka świadczeń gwarantowanych – możliwości państwa, oczekiwania pacjentów i producentów/dostawców technologii
  • Rozwój badań nad innowacyjnymi nielekowymi technologiami medycznymi w Polsce

Retransmisja sesji