Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Onkologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne

19 października 2020 • 16:00-17:15

Tematyka

 • Najważniejsze kierunki rozwoju terapii nowotworowych – kiedy możemy mówić o przełomie
 • Indywidualizacja postępowania terapeutycznego – nowe podejście do walki z nowotworami
 • Dostęp chorych onkologicznie w Polsce do nowych metod leczenia, w tym immunoterapii, m.in. w raku płuca
 • Choroby rzadkie w onkologii – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Izabela Chmielewska

  Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • Joanna Góra-Tybor

  Klinika Hematologii, Katedra Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Elżbieta Kozik

  prezes zarządu, Polskie Amazonki Ruch Społeczny

 • dr Janusz Meder

  prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 • Joanna Parkitna

  p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • Elżbieta Sarnowska

  profesor Instytutu, Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie


Moderacja