Agenda

09:00-10:30

11:00-12:30

13:00-14:30

14:45-16:15

  • Telemedycyna – przegląd rozwiązań i skala zastosowań

    ZOBACZ WIĘCEJ
    PRELEGENCI
  • Projekt MedKompas i System Weryfikacji Wydarzeń – działania Izby POLMED w zakresie budowania najwyższych standardów etycznych dla współpracy branży technologii medycznych z sektorem ochrony zdrowia

    ZOBACZ WIĘCEJ
    PRELEGENCI