Agenda

Onkologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne i organizacyjne

22 października 2019 • 13:00-14:30 • Sala Balowa CDE

Tematyka

 • Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej – czy uporządkuje system opieki onkologicznej w Polsce?
 • Podsumowanie dotychczasowego przebiegu pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej – opinie lekarzy, pacjentów, menedżerów zarządzających ośrodkami onkologicznymi
 • Deficyty kadrowe w polskiej onkologii – skala problemu i możliwości jego rozwiązania
 • Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – bilans wydatków i efektów
 • Nowe opcje terapeutyczne w wybranych chorobach nowotworowych – ich finansowanie i dostępność w Polsce

Prelegenci

 • Agnieszka Beniuk-Patoła

  zastępca dyrektora, Departament Oceny Inwestycji, Ministerstwo Zdrowia

 • Szymon Chrostowski

  przewodniczący grupy sterującej, All.Can Polska

 • Beata Jagielska

  zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych, Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 • Krzysztof Łanda

  prezes, Meritum L.A., podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2017

 • dr hab. Adam Maciejczyk

  dyrektor, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Krajowa Rady ds. Onkologii

 • Piotr Rutkowski

  kierownik, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

 • Prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski

  konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach


Moderacja