Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2019 

21 października 2019 r., podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień jubileuszowego XV Forum Rynku Zdrowia, poznaliśmy Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2019 - wyróżnień przyznawanych w redakcyjnym głosowaniu przez dziennikarzy magazynu i portalu Rynek Zdrowia. Wśród wyróżnionych znaleźli się w tym roku, m.in. prof. Jacek Moll (Lider Rynku Zdrowia) i Ewa Minge (Osobowość Rynku Zdrowia). Laur specjalny i tytuł Lidera 15-lecia Rynku Zdrowia otrzymał prof. Marian Zembala.

Wśród dotychczasowych Laureatów Portretów Polskiej Medycyny znaleźli się między innymi wybitni lekarze, znakomici menedżerowie ochrony zdrowia, postacie, które w szczególny sposób przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Kandydatów zgłaszają dziennikarze Rynku Zdrowia, a następnie - w drodze głosowania - wybierają spośród nich Laureatów.

Portrety Polskiej Medycyny 2019 zostały wręczone w sześciu kategoriach:

  • Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne)
  • Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne)
  • Lekarz Rynku Zdrowia
  • Wydarzenie Rynku Zdrowia
  • Osobowość Rynku Zdrowia
  • Lider Rynku Zdrowia

W tym roku wręczyliśmy też wyróżnienie specjalne dla Lidera 15-lecia Rynku Zdrowia.

Oto wszyscy Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2019 oraz uzasadnienia redakcyjnego werdyktu.

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne) - dwa równorzędne wyróżnienia: prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej i prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, zastępca dyrektora Oddziału ds. klinicznych.

Prof. Krzysztof Składowski wraz Prof. Sebastianem Giebelem znakomicie łączą aktywność w obszarze medycznym i naukowym z sukcesami menedżerskimi. Centrum Onkologii w Gliwicach osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Ostatnie miesiące obfitują w sukcesy gliwickiego Oddziału Instytutu. Przypomnijmy tylko, że 21 marca 2019 r. dwa zespoły zabiegowe kierowane przez profesorów: Adama Maciejewskiego i Sebastiana Giebela przeprowadziły u 6-letniego pacjenta pierwszą na świecie podwójną transplantację narządów szyi, a potem komórek krwiotwórczych. W gliwickim Centrum Onkologii przeprowadzono dwie takie operacje - także u 65-letniego pacjenta. Jeśli potwierdzą się założenia lekarzy, oba przypadki mogą okazać się przełomem w medycynie, pozwalając ograniczyć stosowanie po przeszczepach obciążającego leczenia immunosupresyjnego.

***

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne): dr Marcin Faflik, prezes zarządu Magodent Sp. z o.o.

Warszawski Szpital Magodent należący do Grupy LUX MED został wyróżniony w opublikowanym w czerwcu 2019 r. raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia „Nowotwory złośliwe - koncentracja leczenia zabiegowego”. Pod względem liczby pacjentek szpital jest drugim na Mazowszu ośrodkiem kompleksowej diagnostyki i terapii raka piersi. Spośród ośrodków leczących co najmniej 50 pacjentek z rakiem piersi rocznie szpital zajmuje czwarte miejsce w Polsce i pierwsze na Mazowszu, biorąc pod uwagę odsetek przypadków wymagających ponownego leczenia chirurgicznego w ciągu 30 dni od pierwotnego zabiegu. Działalność placówek Magodent stanowi odpowiedź na pytanie, czy w polskim systemie opieki onkologicznej jest miejsce dla prywatnych szpitali. Dla takich ośrodków jak Magodent - zdecydowanie tak.

***

• Lekarz Rynku Zdrowia: dr hab. prof. nadzw. Dawid Larysz z Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

16 lipca 2019 roku, prof. Dawid Larysz, wraz zespołem Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przeprowadził nowatorską - bo pierwszą w Polsce i dopiero drugą w Europie - operację u 8-letniej Weroniki. Dziewczynka urodziła się wrodzoną wada genetyczną, która objawia się nieprawidłową budową kości czaszki i twarzy. Prof. Larysz, wraz z zespołem olsztyńskiego szpitala przeprowadzili operację, podczas której zastosowano nie tylko planowanie w wirtualnej rzeczywistości, ale także zindywidualizowane szablony operacyjne oraz zindywidualizowane implanty i dystraktory. Operacja była potrzebna, by zwiększyć objętość czaszki dziewczynki, aby jej mózg mógł się w rozwijać prawidłowy sposób. Brak tej możliwości może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentki.

***

Wydarzenie Rynku Zdrowia: przyspieszenie - nie tylko legislacyjne, ale przede wszystkim praktyczne - cyfryzacji polskiej ochrony zdrowia. Portret w tej kategorii odebrał Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Zarówno udane wdrożenie elektronicznych zwolnień lekarskich - mimo wcześniejszych obaw lekarzy i zapowiedzi totalnej katastrofy - jak i elektronicznej recepty, pozwalają mieć uzasadnioną nadzieję, że przełamaliśmy niemoc dotyczącą szerszego, systemowego wprowadzania rozwiązań teleinformatycznych w ochronie zdrowia. Pan Minister Janusz Cieszyński, odpowiedzialny w Ministerstwie Zdrowia za informatyzację systemu opieki zdrowotnej, prowadzi intensywny dialog, także w mediach społecznościowych, z wieloma środowiskami, pozostaje otwarty na ich argumenty i merytoryczną krytykę. Także dzięki tej współpracy nowy harmonogram informatyzowania ochrony zdrowia realizowany jest bez opóźnień.

***

• Osobowość Rynku Zdrowia - w tej kategorii przyznane zostały dwa równorzędne wyróżnienia.

Ewa Minge, założycielka Fundacji Black Butterflies

Założona przez słynną projektantkę mody Ewę Minge Fundacja Black Butterflies niesie pomoc osobom chorym na nowotwory w przechodzeniu przez chorobę do zdrowia i spełniania marzeń. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest Dom Życie - pionierska placówka w Zielonej Górze. Realizuje program wsparcia dla osób chorych oraz ich rodzin, opracowany wraz z ekspertami. W ośrodku działają m.in. gabinety - psychologiczny, psychoterapii grupowej, dietetyczny, poradnia prawna, konsultant onkologiczny, prowadzone są zajęcia fitness. Fundacja organizuje wiele wydarzeń dla osób z chorobami nowotworowymi, w które osobiście angażuje się Ewa Minge, m.in.: imprezy sportowe, spotkania, kursy projektowania komputerowego oraz warsztatów krawieckich dla pacjentów.

Drugi Portret w kategorii Osobowość Rynku Zdrowia otrzymał kpt. dr n. med. Jacek Siewiera, pełniący obowiązki kierownika Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

Pan Doktor Jacek Siewiera wspólnie z chorym wykonał niemal pięciogodzinny zabieg rekompresji leczniczej w komorze hiperbarycznej w ciśnieniu odpowiadającym głębokości 18 metrów pod poziomem morza. W chwili zagrożenia życia pacjenta, dr Siewiera przerwał własną dekompresję, zdejmując swój aparat tlenowy, by podać leki stabilizujące układ krążenia. Lekarz świadomie kilkukrotnie przekroczył swój bezpieczny czas bezdekompresyjny. Kpt. dr Jacek Siewiera postawił właściwą diagnozę, zaproponował i zrealizował procedurę medyczną. Był to pierwszy na świecie przypadek łącznego wykorzystania terapii hiperbarycznej oraz m.in. krążenia pozaustrojowego w leczeniu choroby dekompresyjnej dużych wysokości, który zakończył się powrotem do zdrowia.

***

• Lider Rynku Zdrowia: profesor Jacek Moll, kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Portret Polskiej Medycyny przyznajemy Panu Profesorowi Jackowi Mollowi, wybitnemu kardiochirurgowi, za konsekwencję i wciąż nowe pomysły w ratowaniu małych serc. Zespół kierowany przez prof. Jacka Molla osiąga sukcesy na światową skalę. Jednym z ostatnich takich dokonań jest operacja zastawki (przeprowadzona w 2018, a jej wyniki ogłoszono w roku 2019) - najpierw aortalnej, później zastawki mitralnej (wypreparowanej ze świńskiego jelita) u 10-miesięcznego pacjenta. Lekarze w czasie operacji musieli sami zrobić z materiału biologicznego zastawkę, którą wszczepili później chłopcu. Wykorzystano właśnie materiał biologiczny, bo jest nadzieja na to, że zastawka będzie rosła wraz z dzieckiem. Prof. Jacek Moll kieruje Kliniką w „Matce Polce” od 30 lat. Opublikował około 100 pozycji naukowych. W 1992 współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca. Laureat wielu wyróżnień I odznaczeń, w tym Orderu Uśmiechu, jedynego na świecie odznaczenia przyznawanego dorosłym przez dzieci.

***

Portret Polskiej Medycyny i tytuł Lidera 15-lecia Rynku Zdrowia: prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, poseł na Sejm RP VIII kadencji, były minister zdrowia.

Profesor Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, od 1993 roku kieruje Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Lista sukcesów zarówno tego ośrodka, jak i samego Profesora, jest imponująca. Przypomnijmy tyko, ze w 1985 roku uczestniczył w pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce w zespole Profesora Zbigniewa Religi. W 2001 roku Prof. Marian Zembala jako pierwszy w Polsce przeprowadził wraz z zespołem operację przeszczepienia płuco-serca. W 2016 r. Profesor Zembala został prezesem Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (EACTS). 

W działalności politycznej - zarówno będąc posłem na Sejm RP, jak i ministrem zdrowia - Pan Profesor Zembala zawsze apelował o akcentowanie tego, co łączy i powinno być wspólnym celem wszystkich środowisk związanych z ochroną zdrowia: zapewnienie pacjentom możliwie najlepszej opieki. Jest orędownikiem budowania systemu ochrony zdrowia ponad podziałami politycznymi. „Zdrowie jest bezpartyjne. Nie lamentujmy, ale działajmy!” - to słynne już przesłanie Profesora powinno mocno wybrzmieć podczas XV Forum Rynku Zdrowia, które odbywa się tydzień po wyborach parlamentarnych.