Agenda

Szpitale i inne placówki medyczne w dobie dygitalizacji

21 października 2019 • 14:00-15:20 • Sala Balowa CDE

Tematyka

  • Oblicza cyfrowej dojrzałości w podmiotach leczniczych
  • Od medycyny papierowej do cyfrowej – wyzwania stojące przed menedżerami szpitali, personelem medycznym i pracownikami administracyjnymi
  • Analiza dużych baz danych w jednostkach ochrony zdrowia; zastosowanie narzędzi informatycznych w tworzeniu rejestrów medycznych
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy lekarza

Prelegenci


Moderacja