Agenda

Kierunki zmian w hematoonkologii na rzecz poprawy wartości zdrowotnej

21 października 2019 • 15:35-17:00 • Sala Londyn

Tematyka

 • Kluczowe wyzwania w hematoonkologii
 • Działania na rzecz kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem hematoonkologicznym 
 • Jak definiować wartość/efekt zdrowotny w hematoonkologii – perspektywa klinicysty, pacjenta, systemu
 • Referencyjność ośrodków opieki hematoonkologicznej 
 • Aspekty finansowe poprawy efektywności leczenia w polskiej hematoonkologii

Prelegenci

 • Dominik Dziurda

  dyrektor, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka

  dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Krzysztof Giannopoulos

  kierownik, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Collegium Universum

 • prof. Ewa Lech-Marańda

  konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, kierownik, Katedra i Klinika Hematologii i Transfuzjologii CMKP Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 • Aleksandra Rudnicka

  rzecznik, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych


Moderacja

 • Izabella Dessoulavy-Gładysz

  ekspert ds. komunikacji w ochronie zdrowia, Center of Value Based Healthcare, manager ds. rozwoju, Uczelnia Łazarskiego