Agenda

Medycyna precyzyjna w praktyce

21 października 2019 • 15:35-17:00 • Sala Balowa CDE

Tematyka

  • Wyzwania związane z medycyną precyzyjną
  • Zbieranie danych i ich jakość vs informatyzacja systemu ochrony zdrowia
  • Jak informatyzacja może wesprzeć rozwój nauki – jakie warunki muszą być spełnione
  • Wyzwania legislacyjne związane z medycyną precyzyjną