Agenda

Stwardnienie rozsiane – jak uniknąć przyszłych kosztów finansowych i społecznych SM w Polsce?

21 października 2019 • 14:00-15:20 • Sala Londyn

Tematyka

  • Czas to mózg! Optymalizacja poprzez wczesną interwencję i długofalowe zarządzanie terapią SM
  • Ścieżka pacjenta z SM w kontekście wczesnej diagnostyki i szybkiego dostępu do leczenia – dlaczego wciąż tracimy czas?
  • Poprawa wyników leczenia poprzez organizację – ośrodki referencyjne leczenia SM?
  • Neurologia priorytetem polskiej polityki zdrowotnej

Prelegenci


Moderacja