Agenda

Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce

21 października 2019 • 14:00-15:20 • Sala Balowa AB

Tematyka

  • Publiczne i prywatne nakłady na zdrowie – kilka metod liczenia
  • Tzw. ustawa 6 procent – zapisy i praktyczny wymiar tej regulacji
  • Wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce rosną, ale Europa wciąż nam ucieka?
  • Źródła finansowania ochrony zdrowia – czy wykorzystujemy wszystkie możliwości?

Prelegenci


Moderacja