Agenda

Onkologia – obecne i postulowane rozwiązania organizacyjno-finansowe

24 października 2018 • 14:45-16:15 • Sala Balowa CDE

Tematyka

 • Polska na europejskiej mapie wybranych wskaźników zapadalności i wyników leczenia chorób nowotworowych
 • Dlaczego Polsce potrzebna jest strategia walki z rakiem?
 • Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej
 • Dostęp polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki i terapii na przykładzie wybranych chorób nowotworowych
 • Koordynowane, kompleksowe leczenie onkologiczne – korzyści wynikające z takiego modelu

Prelegenci

 • Piotr Czauderna

  prezes, Agencja Badań Medycznych, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP

 • Jacek Jassem

  kierownik, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, członek zarządu, Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem

 • Anna Kupiecka

  prezes, Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej

 • Adam Maciejczyk

  dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologiczne

 • Krzysztof Składowski

  dyrektor, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 • Joanna Streb

  kierownik, Poradnia Onkologiczna, Oddział Kliniczny Onkologii, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 • Marek Wojtukiewicz

  kierownik, Klinika Onkologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Moderacja

 • Iwona Bączek

  redaktor, Rynek Zdrowia

 • dr Janusz Meder

  prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie