Agenda

09:00-11:30

12:00-13:30

14:00-15:20

15:35-17:00

19:30-23:00

  • Wręczenie wyróżnień Portrety Polskiej Medycyny