Agenda

Polska kardiologia – osiągnięcia i wyzwania

23 października 2018 • 15:35-17:00 • Sala Londyn

Tematyka

 • Leczenie chorób sercowo-naczyniowych w Polsce – przegląd i omówienie wskaźników dotyczących zapadalności oraz wyników terapii
 • Wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe: kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca (KOS-zawał) – jak się sprawdza?
 • Leczenie niewydolności serca – na jakim etapie jest program KONS?
 • Elektroterapia w polskiej kardiologii – czy wykorzystujemy wszystkie możliwości?

Prelegenci

 • Paweł Buszman

  American Heart of Poland SA

 • Zbigniew Eysymontt

  dyrektor naczelny, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, członek zarządu, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

 • Mariusz Gąsior

  kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

 • prof. Tomasz Hryniewiecki

  konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik, Klinika Wad Zastawkowych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

 • Piotr Jankowski

  I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Jarosław Kaźmierczak

  konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • Wojciech Kuta

  redaktor naczelny, Rynek Zdrowia

 • Krystian Wita

  p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • Adam Witkowski

  Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes


Moderacja

 • Piotr Ponikowski

  kierownik, Katedra i Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik, Klinika Kardiologii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne