Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Piotr Ponikowski

Piotr Ponikowski

kierownik, Katedra i Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik, Klinika Kardiologii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Profesor dr hab. n. med. Piotr Ponikowski jest kardiologiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Serca na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz kierownikiem Kliniki Kardiologii w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu pełni także funkcję Prorektora ds. Nauki.

Profesor Ponikowski jest członkiem licznych towarzystw naukowych. Piastuje obecnie stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W latach 2010-2012 był także Prezesem Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), a w latach  2012-2014 pracował jako doradca  zarządu ESC. Współautor wielu wytycznych jako członek Komitetu ds. Wytycznych w ESC, w 2016 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Wytycznych ESC dotyczących niewydolności serca.

Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, członek redakcji kilku czasopism poświęconych kardiologii. Doradca wielu firm farmaceutycznych, członek międzynarodowych komitetów sterujących licznych badań klinicznych.

Zainteresowania naukowe profesora Ponikowskiego koncentrują się na patofizjologii i leczeniu ostrej i przewlekłej niewydolności serca, a także na aspektach niedoboru żelaza i kontroli odruchów w układzie sercowo-oddechowym.

Jest współautorem ponad 600 publikacji. Od kilku lat znajduje się także w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata – zajmując zaszczytne miejsce wśród kilku tylko Polaków, w prestiżowym Rankingu Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters) z 60 000 cytowań w merytorycznej literaturze międzynarodowej.

Bierze udział w sesjach:

 • Polska kardiologia – osiągnięcia i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Polska kardiologia – osiągnięcia i wyzwania

  • Leczenie chorób sercowo-naczyniowych w Polsce – przegląd i omówienie wskaźników dotyczących zapadalności oraz wyników terapii
  • Wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe: kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca (KOS-zawał) – jak się sprawdza?
  • Leczenie niewydolności serca – na jakim etapie jest program KONS?
  • Elektroterapia w polskiej kardiologii – czy wykorzystujemy wszystkie możliwości?
POWRÓT