Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Jacek Jassem

Jacek Jassem

kierownik, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, członek zarządu, Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem

Profesor zwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, specjalista w dziedzinie radioterapii i onkologii klinicznej. Autor ponad 700 pełnotekstowych publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz kilkunastu podręczników. Ponad 17.000 cytowań, indeks h 50 (Web of Science). Wyróżniony m.in nagrodą naukową Prezesa Rady Ministrów, nagrodą Prezydenta Miasta Wiednia, nagrodą Josepha W Cullena IASLC (International Association for the Study on Lung Cancer) i nagrodą im. J Heweliusza Laureat m.in. tytułu Wybitny Polak Fundacji Teraz Polska. Były przewodniczący Grupy Raka Piersi EORTC (European Organization for Research on Treatment of Cancer), przewodniczący Zarządu CEEOG (Central European Oncology Group), były członek Zarządu ESMO (European Society of Medical Oncology), były członek Zarządu ESTRO (European Society of Therapeutic Radiation Oncology), były przewodniczący Komitetu Spraw Zagranicznych ASCO (American Society of Clinical Oncology), członek Academia Europea, EACS (European Academy of Cancer Sciences), członek-korespondent PAU. Były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Autor projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, której efektem było wprowadzenie w Polsce w 2010 roku zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych, koordynator wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Bierze udział w sesjach:

 • Onkologia – obecne i postulowane rozwiązania organizacyjno-finansowe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Onkologia – obecne i postulowane rozwiązania organizacyjno-finansowe

  • Polska na europejskiej mapie wybranych wskaźników zapadalności i wyników leczenia chorób nowotworowych
  • Dlaczego Polsce potrzebna jest strategia walki z rakiem?
  • Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej
  • Dostęp polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki i terapii na przykładzie wybranych chorób nowotworowych
  • Koordynowane, kompleksowe leczenie onkologiczne – korzyści wynikające z takiego modelu
POWRÓT