Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Marek Wojtukiewicz

Marek Wojtukiewicz

kierownik, Klinika Onkologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. med. Marek Zbigniew Wojtukiewicz ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Przez kilka lat przebywał na stażach naukowych za granicą, m.in. w Dartmouth College oraz Wayne State University
(Stany Zjednoczone); Cambridge University (Wielka Brytania); Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt n/Menem oraz  Medizinische Hochschule, Hanower (Niemcy). Był stypendystą m.in. Fundacji Kościuszkowskiej i The Corbridge Trust. Od ponad 20 lat kieruje Kliniką Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Oddziałem Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Autor kilkuset doniesień naukowych, w tym ponad 280 artykułów w formie in extenso oraz  80 rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych. Redaktor 7 książek, m.in. „Hormonoterapia chorych na raka piersi”, „Rak jelita grubego”, „Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii”, „Problemy hematologiczne u chorych na nowotwory”, „Leczenie antyangiogenne chorych na nowotwory złośliwe: od teorii do praktyki klinicznej”. Dwukrotnie pełnił funkcję Guest Editor czasopisma Seminars in Thrombosis and Hemostasis i wielokrotnie polskich czasopism onkologicznych.  Członek komitetów redakcyjnych wielu czasopism medycznych. Siedmiokrotnie wyróżniony Nagrodami Naukowymi Ministra Zdrowia w tym dwukrotnie Indywidualną Nagrodą Naukową Ministra Zdrowia. Laureat czterech Nagród Dydaktycznych Ministra Zdrowia. Trzykrotnie zdobył Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej za  najlepsze prace opublikowane w czasopismach anglojęzycznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Onkologia – obecne i postulowane rozwiązania organizacyjno-finansowe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Onkologia – obecne i postulowane rozwiązania organizacyjno-finansowe

  • Polska na europejskiej mapie wybranych wskaźników zapadalności i wyników leczenia chorób nowotworowych
  • Dlaczego Polsce potrzebna jest strategia walki z rakiem?
  • Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej
  • Dostęp polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki i terapii na przykładzie wybranych chorób nowotworowych
  • Koordynowane, kompleksowe leczenie onkologiczne – korzyści wynikające z takiego modelu
POWRÓT