Prelegenci

A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T W Z
Marek Wojtukiewicz

Marek Wojtukiewicz

kierownik, Klinika Onkologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. med. Marek Zbigniew Wojtukiewicz ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Przez kilka lat przebywał na stażach naukowych za granicą, m.in. w Dartmouth College oraz Wayne State University
(Stany Zjednoczone); Cambridge University (Wielka Brytania); Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt n/Menem oraz  Medizinische Hochschule, Hanower (Niemcy). Był stypendystą m.in. Fundacji Kościuszkowskiej i The Corbridge Trust. Od ponad 20 lat kieruje Kliniką Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Oddziałem Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Autor kilkuset doniesień naukowych, w tym ponad 280 artykułów w formie in extenso oraz  80 rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych. Redaktor 7 książek, m.in. „Hormonoterapia chorych na raka piersi”, „Rak jelita grubego”, „Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii”, „Problemy hematologiczne u chorych na nowotwory”, „Leczenie antyangiogenne chorych na nowotwory złośliwe: od teorii do praktyki klinicznej”. Dwukrotnie pełnił funkcję Guest Editor czasopisma Seminars in Thrombosis and Hemostasis i wielokrotnie polskich czasopism onkologicznych.  Członek komitetów redakcyjnych wielu czasopism medycznych. Siedmiokrotnie wyróżniony Nagrodami Naukowymi Ministra Zdrowia w tym dwukrotnie Indywidualną Nagrodą Naukową Ministra Zdrowia. Laureat czterech Nagród Dydaktycznych Ministra Zdrowia. Trzykrotnie zdobył Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej za  najlepsze prace opublikowane w czasopismach anglojęzycznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Onkologia – obecne i postulowane rozwiązania organizacyjno-finansowe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Onkologia – obecne i postulowane rozwiązania organizacyjno-finansowe

  • Polska na europejskiej mapie wybranych wskaźników zapadalności i wyników leczenia chorób nowotworowych
  • Dlaczego Polsce potrzebna jest strategia walki z rakiem?
  • Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej
  • Dostęp polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki i terapii na przykładzie wybranych chorób nowotworowych
  • Koordynowane, kompleksowe leczenie onkologiczne – korzyści wynikające z takiego modelu

  Onkologia – obecne i postulowane rozwiązania organizacyjno-finansowe

  • Iwona Bączek - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Piotr Czauderna - prezes, Agencja Badań Medycznych, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
  • Jacek Jassem - kierownik, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, członek zarządu, Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem
  • Anna Kupiecka - prezes , Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej
  • Adam Maciejczyk - dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologiczne
  • Janusz Meder - prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  • Krzysztof Składowski - dyrektor, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
  • Joanna Streb - kierownik, Poradnia Onkologiczna, Oddział Kliniczny Onkologii, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  • Marek Wojtukiewicz - kierownik, Klinika Onkologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
POWRÓT